Pretraga Sajta

image image

Resursni centar za demokratizaciju Agencije lokalne demokracije Mostar je dana 11. i 12. marta 2009. godine organizirao dvodnevni trening za predstavnike Vije?a mladih Grada Mostara na temu "Strateško planiranje". Svrha treninga je upoznati predstavnike Vije?a mladih s pojmom, svrhom i zna?ajem strateškog planiranja i na?inima kreiranja zajedni?ke vizije budu?nosti, a krajnji cilj seminara izrada konkretnih akcijskih planova za razdoblje od godinu dana. Vije?e mladih oformljeno je prije dvije godine i u njegovu radu došlo je do zastoja, pa ja RCD zbog toga organizirao trening kojim bi se predstavnici tog Vije?a motivirali na rad i na to da se kona?no registriraju kao nevladina organizacija.
Budu?i da Vije?e mladih nije formalno (nije registrirano kao udruženje), ne može normalno funkcionirati. Primjer toga je nemogu?nost iskorištavanja 20 000 KM, koje je za Vije?e mladih predprošle godine odobrio Grad Mostar, ali ih nisu mogli iskoristiti upravo zbog toga što nisu registrirani.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno