Pretraga Sajta

image image

25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara na temu: "Interkulturalni dijalog II". Cilj radionice je bio upoznati srednjokolce s osnovama komunikacije, konflikta, dijaloga kao i vjetinama pregovaranja te s osnovnim demokratskim na?elima i vjetinama komuniciranja. Ovo je peta u nizu radionica koje organizira Resursni centar za demokratizaciju, kao podrku predstavnicima U?eni?kih vije?a srednjih kola iz Mostara, a do sada su obra?ivane sljede?e teme: Prava mladih u BiH, prava osoba sa posebnim potrebama inkluzija, prava ena u BiH, interkulturalni dijalog 1 i 2.
Sve uprili?ene radionice imaju za cilj osnaivanje kapaciteta predstavnika U?eni?kih vije?a, kako bi isti na to bolji na?in predstavljali svoje vije?e i kole iz kojih dolaze.
Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar ?e nastaviti pruati podrku U?eni?kim vije?ima kroz radionice, seminare i koordinacijske sastanke.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno