Pretraga Sajta

image image image image image

25.02.2009. - Radionica na temu "Interkulturalni dijalog II"

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara na temu: "Interkulturalni dijalog II". Cilj radionice je bio upoznati srednjokolce s osnovama komunikacije, konflikta, dijaloga kao i vjetinama pregovaranja te s osnovnim demokratskim na?elima i vjetinama komuniciranja. Ovo je peta u nizu radionica koje organizira Resursni centar za demokratizaciju, kao podrku predstavnicima U?eni?kih vije?a srednjih kola iz Mostara, a do sada su obra?ivane sljede?e teme: Prava mladih u BiH, prava osoba sa posebnim potrebama inkluzija, prava ena u BiH, interkulturalni dijalog 1 i 2.
Sve uprili?ene radionice imaju za cilj osnaivanje kapaciteta predstavnika U?eni?kih vije?a, kako bi isti na to bolji na?in predstavljali svoje vije?e i kole iz kojih dolaze.
Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar ?e nastaviti pruati podrku U?eni?kim vije?ima kroz radionice, seminare i koordinacijske sastanke.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno