Pretraga Sajta

image image

Resursni centar za demokratizaciju LDA Mostar organizirao dvodnevni trening pod nazivom "Komunikacija i odnosi s javnoš?u" za predstavnike gradske uprave Grada Mostara i nevladinih organizacija dana 02 i 03 februara 2009. godine.
Cilj treninga je olakšati predstavnicima gradskih vlasti i nevladinih organizacija komunikaciju s medijima i novinarima te ih upoznati s na?elima funkcioniranja ureda za odnose s javnoš?u Grada Mostara.
Kroz prakti?an rad sudionicima treninga prezentirano je kako dati izjavu za medije, kako u službenom i neformalnom razgovoru dati informaciju novinarima te kako što jasnije i što konciznije prenijeti informaciju.
Trening ""Komunikacija i odnosi s javnoš?u"" dio je šireg projekta Resursnog centar za demokratizaciju u sklopu kojega se organiziraju specijalizirani treninzi, seminari i radionice za predstavnike razli?itih ciljnih grupa. Ovim treningom finaliziran je projekt u Hercegova?ko-neretvanskoj županiji s tim da ?e, kako je istaknuto, LDA pokušati prona?i sredstva za provedbu projekta i za predstavnike op?inske i županijske vlasti u Zapadnohercegova?koj županiji.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno