Pretraga Sajta

image image image image image

30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

Resursni centar za demokraciju (RCD) LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara pod nazivom "Prava ena u BiH - ravnopravnost spolova" dana 30. januara 2009. godine. Ovaj seminar je ?etvrti u nizu koji se odrava za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola.Seminar ima za cilj da informira srednjokolce o pravima ena, ravnopravnosti spolova i uop?e o pravima mladih u BiH. Prema rije?ima voditelja projekta RCD LDA Mostar, Zastupljenost ena u vlasti u odnosu na mukarce, je jedan od velikih problema u BiH te da su ene i mladi ljudi jako malo zastupljeni u izvrnim tijelima vlasti u BiH.
"U nekim dravama Europske unije u parlamentima je gotovo pola ena, a kod nas ih nema ni deset posto, pa mogu kazati kako je u BiH ravnopravnost me?u spolovima jako malo zastupljena", kazao je Kajgana.
Kao nastavak aktivnosti koje su usmjerene prema ucenickim vijecima LDA Mostar planira realizirati i radionicu na temu: Interkulturalni dijalog.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno