Pretraga Sajta

image image

30.01.2009. - RCD organizirao radionicu

Resursni centar za demokraciju (RCD) LDA Mostar organizirao je radionicu za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola s podru?ja Grada Mostara pod nazivom "Prava ena u BiH - ravnopravnost spolova" dana 30. januara 2009. godine. Ovaj seminar je ?etvrti u nizu koji se odrava za predstavnike u?eni?kih vije?a srednjih kola.Seminar ima za cilj da informira srednjokolce o pravima ena, ravnopravnosti spolova i uop?e o pravima mladih u BiH. Prema rije?ima voditelja projekta RCD LDA Mostar, Zastupljenost ena u vlasti u odnosu na mukarce, je jedan od velikih problema u BiH te da su ene i mladi ljudi jako malo zastupljeni u izvrnim tijelima vlasti u BiH.
"U nekim dravama Europske unije u parlamentima je gotovo pola ena, a kod nas ih nema ni deset posto, pa mogu kazati kako je u BiH ravnopravnost me?u spolovima jako malo zastupljena", kazao je Kajgana.
Kao nastavak aktivnosti koje su usmjerene prema ucenickim vijecima LDA Mostar planira realizirati i radionicu na temu: Interkulturalni dijalog.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno