Pretraga Sajta

image image

Ostale aktivnosti u 2010

Ostale aktivnosti LDA Mostar

Ostale aktivnosti LDA Mostar u 2010

 

• 22.01.2010. godine - održana 6. Generalna skupština LDA Mostar;
• 10.03.2010. godine - posjeta studenata iz Trenta, u organizaciji Viageri di Balkani. Od 2009. godine gosti iz Trenta, u sklopu eko-turističkog programa organizacije Viaggeri di Balkani, posjećuju Mostar i LDA Mostar, kao rezultat saradnje LDA sa Viaggeri di Balkani;
• 19.05.2010. godine - Studijska posjeta predstavnika Univerziteta iz Belfasta, u sklopu petogodišnjeg istraživačkog projekta „Konflikti u gradovima i spornim zemljama”;
• 26.05.2010. godine - organiziran je službeni posjet ALDA-e Gradu Mostaru. Direktorica ALDA-e Antonella Valmorbida i predsjednik ALDA Per Vinther susreli su se sa gradonačelnikom grada Mostara gospodinom Ljubom Bešlićem i tom prilikom dogovorili članstvo Grada Mostara u mreži ALDA-e.

Ostale aktivnosti u kojima je učestvovala LDA Mostar:
• 15.01.2010. godine - sastanka partnera, Bari, Italija;
• 08. -12.02.2010. godine – „Jasenovac” Memorijalni spomenik (Hrvatska) - Učenje za sjećanje – Program Evropa za građane. Dva volontera LDA Mostar iz partnerske NVO IPSIA iz Italije učestvovali na seminaru koji je organizirala LDA Sisak (Hrvatska);
• 10.-12.03.2010. godine - Interkulturalni navigator, organiziran u sklopu Programa „Human in Action“ (HiA), Hotel “Feri”, Igman. Referent za mlade LDA Mostar sa još jednom mladom osobom iz Mostara prisustvovao trainingu edukacije mladih lidera, čije aktivnosti i saradnja sa sebi sličnima će voditi značajnim promjenama u njihovom okruženju;
• 19.-21.03.2010. godine, Sarajevo, BiH - drugi seminar „Izgradnja kapaciteta i najbolje prakse lokane uprave”.
Predstavnik Grada Mostara, Šef odjela za organizaciju, pravne poslove i opću upravu, prisustvovao je seminaru u organizaciji Političke škole Vijeća Evrope – Škola lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.
• 15.03.2010. godine - Platforma pravde ADI (Association for Democracy in Action). Dva predstavnika LDA Mostar, kao članovi platforme, učestvovali su u aktivnostima usmjerenim ka uspostavi strategije reforme sektora pravde u BiH;
• 14. – 16.04.2010. godine - učešće predstavnika LDA Mostar na Forumu civilnog društva;
• 29.04.2010. godine - Okrugli stol: „Zagovaranje kampanje zaštite zdravlja osoba s posebnim potrebama starijih od 18 godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu“, u organizaciji nevladine organizacije „Ružičnjak“ za podršku djeci s posebnim potrebama;
• 11.05.2010. godine - Okrugli sto „Mjesto i uloga Ostalih u Ustavu BiH i buduća ustavna rješenja za BiH“ u organizaciji NVO Nansen dijalog centra (NDC) Mostar;
15. -16.05.2010. godine - 13. Dječiji teatarski festival, Gračanica. Predstava „Medo Evropejac” osvojila nagradu za „Prvi teatarski korak”.
• 17.05.2010. godine - teatarska predstava „Medo evropejac“, koju su pripremali učenici IV osnovne škole Mostar, pod stručnim vodstvom osoblja LDA Mostar, odigrana je u sklopu proslave dana škole. Aktivnost realizacije predstave finansijski je podržana od strane općine Ravena;
• 25.05.2010. godine – sastanak Peral.Eu u Raveni – prezentacija procesa rada sa djecom „Medo Evropejac”;
• 22. – 29.05.2010. godine - Program East to East: Partnership beyond Borders, Forum za gradove u tranziciji: Godišnja konferencija, Kosovska Mitrovica (prisustvo predstavnika Grada Mostara i NVO-a iz Mostara);
• 24.06.2010. godine - Debata „BiH na njenom putu prema EU integracijama“, u organizaciji OCD, u saradnji sa lokalnim vlastima i Visokim predstavnikom međunarodne zajednice;
• 27.05.2010. godine - sastanak Upravnog odbora ALDA, Skoplje, Makedonija;
• 08.10.2010. godine – LDA Mostar je ugostila učenicu Opće Gimnazije u Mostaru na jednodnevni volonterski angažman, u sklopu Projekta „Volontiraj kreditiraj“ koji se implementira u saradnji sa NVO „Infohouse“ i Gradom Mostarom;
• 08-09. novembar 2010 Sastanak delegata LDA Vicenza Italija
• 08.12.2010. godine - Okrugli sto „Romi - rješavanje pitanja stanovanja, zdravstvenog osiguranja i problema prosjačenja“, u organizaciji Udruženja Roma „Neretva“, Mostar.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno