Pretraga Sajta

image image image image image

Ostale aktivnosti u 2010

Ostale aktivnosti LDA Mostar

Ostale aktivnosti LDA Mostar u 2010

 

• 22.01.2010. godine - održana 6. Generalna skupština LDA Mostar;
• 10.03.2010. godine - posjeta studenata iz Trenta, u organizaciji Viageri di Balkani. Od 2009. godine gosti iz Trenta, u sklopu eko-turističkog programa organizacije Viaggeri di Balkani, posjećuju Mostar i LDA Mostar, kao rezultat saradnje LDA sa Viaggeri di Balkani;
• 19.05.2010. godine - Studijska posjeta predstavnika Univerziteta iz Belfasta, u sklopu petogodišnjeg istraživačkog projekta „Konflikti u gradovima i spornim zemljama”;
• 26.05.2010. godine - organiziran je službeni posjet ALDA-e Gradu Mostaru. Direktorica ALDA-e Antonella Valmorbida i predsjednik ALDA Per Vinther susreli su se sa gradonačelnikom grada Mostara gospodinom Ljubom Bešlićem i tom prilikom dogovorili članstvo Grada Mostara u mreži ALDA-e.

Ostale aktivnosti u kojima je učestvovala LDA Mostar:
• 15.01.2010. godine - sastanka partnera, Bari, Italija;
• 08. -12.02.2010. godine – „Jasenovac” Memorijalni spomenik (Hrvatska) - Učenje za sjećanje – Program Evropa za građane. Dva volontera LDA Mostar iz partnerske NVO IPSIA iz Italije učestvovali na seminaru koji je organizirala LDA Sisak (Hrvatska);
• 10.-12.03.2010. godine - Interkulturalni navigator, organiziran u sklopu Programa „Human in Action“ (HiA), Hotel “Feri”, Igman. Referent za mlade LDA Mostar sa još jednom mladom osobom iz Mostara prisustvovao trainingu edukacije mladih lidera, čije aktivnosti i saradnja sa sebi sličnima će voditi značajnim promjenama u njihovom okruženju;
• 19.-21.03.2010. godine, Sarajevo, BiH - drugi seminar „Izgradnja kapaciteta i najbolje prakse lokane uprave”.
Predstavnik Grada Mostara, Šef odjela za organizaciju, pravne poslove i opću upravu, prisustvovao je seminaru u organizaciji Političke škole Vijeća Evrope – Škola lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu.
• 15.03.2010. godine - Platforma pravde ADI (Association for Democracy in Action). Dva predstavnika LDA Mostar, kao članovi platforme, učestvovali su u aktivnostima usmjerenim ka uspostavi strategije reforme sektora pravde u BiH;
• 14. – 16.04.2010. godine - učešće predstavnika LDA Mostar na Forumu civilnog društva;
• 29.04.2010. godine - Okrugli stol: „Zagovaranje kampanje zaštite zdravlja osoba s posebnim potrebama starijih od 18 godina u Hercegovačko-neretvanskom kantonu“, u organizaciji nevladine organizacije „Ružičnjak“ za podršku djeci s posebnim potrebama;
• 11.05.2010. godine - Okrugli sto „Mjesto i uloga Ostalih u Ustavu BiH i buduća ustavna rješenja za BiH“ u organizaciji NVO Nansen dijalog centra (NDC) Mostar;
15. -16.05.2010. godine - 13. Dječiji teatarski festival, Gračanica. Predstava „Medo Evropejac” osvojila nagradu za „Prvi teatarski korak”.
• 17.05.2010. godine - teatarska predstava „Medo evropejac“, koju su pripremali učenici IV osnovne škole Mostar, pod stručnim vodstvom osoblja LDA Mostar, odigrana je u sklopu proslave dana škole. Aktivnost realizacije predstave finansijski je podržana od strane općine Ravena;
• 25.05.2010. godine – sastanak Peral.Eu u Raveni – prezentacija procesa rada sa djecom „Medo Evropejac”;
• 22. – 29.05.2010. godine - Program East to East: Partnership beyond Borders, Forum za gradove u tranziciji: Godišnja konferencija, Kosovska Mitrovica (prisustvo predstavnika Grada Mostara i NVO-a iz Mostara);
• 24.06.2010. godine - Debata „BiH na njenom putu prema EU integracijama“, u organizaciji OCD, u saradnji sa lokalnim vlastima i Visokim predstavnikom međunarodne zajednice;
• 27.05.2010. godine - sastanak Upravnog odbora ALDA, Skoplje, Makedonija;
• 08.10.2010. godine – LDA Mostar je ugostila učenicu Opće Gimnazije u Mostaru na jednodnevni volonterski angažman, u sklopu Projekta „Volontiraj kreditiraj“ koji se implementira u saradnji sa NVO „Infohouse“ i Gradom Mostarom;
• 08-09. novembar 2010 Sastanak delegata LDA Vicenza Italija
• 08.12.2010. godine - Okrugli sto „Romi - rješavanje pitanja stanovanja, zdravstvenog osiguranja i problema prosjačenja“, u organizaciji Udruženja Roma „Neretva“, Mostar.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno