Pretraga Sajta

image image image image image

Ostale aktivnosti u 2008

Ostale aktivnosti LDA Mostar

Ostale aktivnosti LDA Mostar u 2008

 

• 21.-24.01.2008. Sund (Norveška). Delegatkinja LDA Mostar, zajedno sa predstavnicima Općine Konjic, posjetila je partnera LDA Mostar, grad Sund u Norveškoj. Cilj ove posjete bio je upoznati se sa norveškim obrazovnim sistemom i aktivnostima vezanim za poduzetništvo mladih.

• 06.03.2008. Mostar. LDA Mostar, zajedeno sa gospodinom Albertom Pogorelz, višim savjetnikom talijanskog Ministarstva vanjskih poslova, organizirala je okrugli stol za predstavnike lokalnih vlasti koje se bave turizmom i obrazovanjem, turističke škole i Turističku zajednicu HNK/Ž. Glavni cilj je bio
prikupiti informacije vezane za turistički sektor na području Mostara i HNK/Ž, u cilju pripreme projektnog prijedloga za uspostavu Regionalnog centra za obrazovanja u sektoru turizma.

• 07.-11.04.2008. Prijedor (BiH). Trening o finansijskom upravljanju za delegate svih LDA.

• Od aprila/travnja 2008. Učešće na koordinacijskim sastancima NVO-a i Grada Mostara, organiziranim sa ciljem izrade sporazuma koji treba da regulira odnose između Grada Mostara i NVO sektora. Izrada ovog sporazuma je preduslov za pristup Grada Mostara EU fondovima raspoloživim za NVO sektor.

• 15.05.2008. Beč, Austrija. Generalna godišnja skupština Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA).

• 12.11.2008. Vejle (Danska). Sastanak partnera LDA Mostar.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno