Pretraga Sajta

image image

Ostale aktivnosti u 2008

Ostale aktivnosti LDA Mostar

Ostale aktivnosti LDA Mostar u 2008

 

• 21.-24.01.2008. Sund (Norveška). Delegatkinja LDA Mostar, zajedno sa predstavnicima Općine Konjic, posjetila je partnera LDA Mostar, grad Sund u Norveškoj. Cilj ove posjete bio je upoznati se sa norveškim obrazovnim sistemom i aktivnostima vezanim za poduzetništvo mladih.

• 06.03.2008. Mostar. LDA Mostar, zajedeno sa gospodinom Albertom Pogorelz, višim savjetnikom talijanskog Ministarstva vanjskih poslova, organizirala je okrugli stol za predstavnike lokalnih vlasti koje se bave turizmom i obrazovanjem, turističke škole i Turističku zajednicu HNK/Ž. Glavni cilj je bio
prikupiti informacije vezane za turistički sektor na području Mostara i HNK/Ž, u cilju pripreme projektnog prijedloga za uspostavu Regionalnog centra za obrazovanja u sektoru turizma.

• 07.-11.04.2008. Prijedor (BiH). Trening o finansijskom upravljanju za delegate svih LDA.

• Od aprila/travnja 2008. Učešće na koordinacijskim sastancima NVO-a i Grada Mostara, organiziranim sa ciljem izrade sporazuma koji treba da regulira odnose između Grada Mostara i NVO sektora. Izrada ovog sporazuma je preduslov za pristup Grada Mostara EU fondovima raspoloživim za NVO sektor.

• 15.05.2008. Beč, Austrija. Generalna godišnja skupština Asocijacije agencija lokalne demokratije (ALDA).

• 12.11.2008. Vejle (Danska). Sastanak partnera LDA Mostar.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno