Pretraga Sajta

image image image image image

Ostale aktivnosti u 2007

Ostale aktivnosti LDA Mostar

Ostale aktivnosti LDA Mostar u 2007

 

• U periodu od 13. do 14.09.2007. godine u Sarajevu je organizirana OSCE konferencija „Obrazovne vlasti u BiH i sektor civilnog društva: zajedno prema jakom partnerstvu“, kao i Mali sajam za NVO-e uključene u proces obrazovanja. LDA Mostar je učestvovala na oba događaja.

• 02.10.2007. godine u Mostaru, organizirana je prezentacija filma „Suvenir Srebrenica“ talijanskog redatelja Luce Rosinia, te video konferencija između mladih Mostara (BiH) i Riminija (Italija).
LDA Mostar organizirala je ovaj događaj zajedno sa talijanskom općinom Rimini, uključivši učenike srednjih škola, profesore i predstavnike lokalne vlasti.

• 11.10.2007. godine u Sarajevu, organiziran je inicijalni sastanak za područje BiH - Seenet II projekt, kako bi se odredile smjernice projekta.

• U periodu od 06. do 07.12.2007. godine u Rovinju (Hrvatska) organiziran je završni sastanak za Seenet II projekt na temu „Mreža za suradnju između lokalnih vlasti u svrhu razvoja i uspostave dijaloga na području jugoistočne Europe“.

• 07.10.2007. godine uspostavljena je suradnja sa Biroom za međunarodnu inicijativu (Krakov) na projektu „Balkan u Europi“ za organizaciju studijske posjete i seminara u Poljskoj na temu EU pitanja. Mladi Mostara prisustvovali su ovom događaju.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno