Pretraga Sajta

image image

Ostale aktivnosti u 2007

Ostale aktivnosti LDA Mostar

Ostale aktivnosti LDA Mostar u 2007

 

• U periodu od 13. do 14.09.2007. godine u Sarajevu je organizirana OSCE konferencija „Obrazovne vlasti u BiH i sektor civilnog društva: zajedno prema jakom partnerstvu“, kao i Mali sajam za NVO-e uključene u proces obrazovanja. LDA Mostar je učestvovala na oba događaja.

• 02.10.2007. godine u Mostaru, organizirana je prezentacija filma „Suvenir Srebrenica“ talijanskog redatelja Luce Rosinia, te video konferencija između mladih Mostara (BiH) i Riminija (Italija).
LDA Mostar organizirala je ovaj događaj zajedno sa talijanskom općinom Rimini, uključivši učenike srednjih škola, profesore i predstavnike lokalne vlasti.

• 11.10.2007. godine u Sarajevu, organiziran je inicijalni sastanak za područje BiH - Seenet II projekt, kako bi se odredile smjernice projekta.

• U periodu od 06. do 07.12.2007. godine u Rovinju (Hrvatska) organiziran je završni sastanak za Seenet II projekt na temu „Mreža za suradnju između lokalnih vlasti u svrhu razvoja i uspostave dijaloga na području jugoistočne Europe“.

• 07.10.2007. godine uspostavljena je suradnja sa Biroom za međunarodnu inicijativu (Krakov) na projektu „Balkan u Europi“ za organizaciju studijske posjete i seminara u Poljskoj na temu EU pitanja. Mladi Mostara prisustvovali su ovom događaju.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno