Pretraga Sajta

image image image image image

Partnerstvo sa NVO IPSIA

Projekti i aktivnosti 2008.

Projekti realizirani u partnerstvu sa
talijanskom nevladinom organizacijom IPSIA, partnerom LDA Mostar


1) Teatar za mir - Drvo na centru svijeta

Trajanje: mart/ožujak - juni/lipanj 2008.

Partneri: IPSIA, LDA Mostar, OKC Abrasević, Pozorište Lutaka Mostar, VI Osnovna Škola, Osnovna Škola Ilije Jakovljevića

Kratak pregled projekta: Cilj projekta je spojiti djecu koja pohađaju nastavu po različitom planu i programu u Mostaru, koristeći teatar i valorizaciju njihove lokalne kulture putem umjetničkih radionica.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

• Radionice lutkarske animacije za djecu iz cijelog grada Mostara
• Kreiranje nove lutkarske predstave po klasičnoj bajci, koja promovira vrijednosti dijaloga
• Snimanje video zapisa i izrada DVD-a sa slikama i pozornicom za svu djecu učesnike

Donator: Općina S. Giuliano Milanese (Italija)

2) Vrijeme za mir

Trajanje: juni/lipanj – oktobar/listopad 2008

Partneri: IPSIA, LDA Mostar, Porodični Centar (Family Centre), Sunce, Srednja Elektrotehnička škola,VI Osnovna Škola, Coop. Soc Etabeta di Milano

Kratak pregled projekta: Projekt ima za cilj promoviranje vrijednosti volonterizma među
mladima, što je realizirano uključujući osam učenika srednjih škola Mostara u tim volontera, koji su animirali ljetni kamp za djecu, organiziran od strane NVO IPSIA u augustu/kolovozu 2008. u Mostaru.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

• Trening za mlade volontere, te posjete Porodičnom centru, uredu LDA Mostar – Resursnom centru za demokratiju i Udruženju Sunce.

• Pomoć u nabavci opreme za tjelesni odgoj za VI Osnovnuškolu, te za biblioteku za srednju Elektrotehničku školu.

• Organiziranje ljetnog kampa u augustu/kolovozu 2008. Uz učešće obučenih mladih početnika volontera

• Završno putovanje u Italiju u oktobru/listopadu 2008. Sa ciljem razmjene iskustava o volonterizmu i asocijacijama na području Milana (Italija).

Donator: Općina Paderno Dugnano (Italija)

- Izvještaj o aktivnostima 2008

Agencija lokalne demokratije Mostar

3) Tečaj talijanskog jezika

Period realizacije: februar/veljača – juni/lipanj 2008
LDA Mostar, u saradnji sa ARCS i IPSIA, organizirala je četiri tečaja talijanskog jezika (po 60 sati predavanja) za studente Mostara. Tečajeve su držala četiri volontera iz Italije, koji su u Mostaru boravili 10 mjeseci. Univerzitet “Džemal Bijedić” i Sveučilište Mostar sarađivali su prezentirajući studentima dva tečaja talijanskog jezika (osnovni i napredni), koji su se održavali u IUC-Mostar, prostoru pod upravom Univerziteta iz Granade, koji je smješten na Bulevaru, a koriste ga oba mostarska Univerziteta.
Upis je bio otvoren svim studentima, a tečaj je bio besplatan.

4) Balkanska ekskurzija “Sunčani autobus”

Period realizacije: maj/svibanj 2008.

Glavni partner: Ekspres mreža mladih “Od isključivanja do integracije”, koja okuplja 30 omladinskih i socijalnih organizacija iz 15 zemalja Europe.

Kratak pregled projekta: Ovaj projekt sastojao se od dvanaestodnevne ekskurzije kroz Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sa ciljem razvoja socijalne i kulturne saradnje na Balkanu. Putovanje pod nazivom “Sunčani autobus” realizirano je u maju/ svibnju 2008. godine, uz učešće 25 međunarodnih i lokalnih
mladih aktivista, nastavnika, trenera i socijalnih radnika. Sunčani autobus je organizirao mobilne seminare, izložbe, debate, koncerte i predstave. Europska grupa takođe je pripremila sadržaje vezane za međukulturalni dijalog mostove među kulturama. Sunčani autobus zaustavio se i u Mostaru, gdje je LDA Mostar, kao partner na projektu, organizirala dvodnevne aktivnosti za grupu, predstavljajući im svoj Resursni centar za demokratizaciju i druge aktivnosti sa mladima. LDA Mostar takođe je organiziralaradionicu sa predstavnicima Vijeća studenata sa mostarskih Univerziteta.

Donator: Europska fondacija za mlade Vijeća Europe i Program Europske komisije “Mladi u akciji”

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno