Pretraga Sajta

image image

Partnerstvo sa NVO IPSIA

Projekti i aktivnosti 2008.

Projekti realizirani u partnerstvu sa
talijanskom nevladinom organizacijom IPSIA, partnerom LDA Mostar


1) Teatar za mir - Drvo na centru svijeta

Trajanje: mart/ožujak - juni/lipanj 2008.

Partneri: IPSIA, LDA Mostar, OKC Abrasević, Pozorište Lutaka Mostar, VI Osnovna Škola, Osnovna Škola Ilije Jakovljevića

Kratak pregled projekta: Cilj projekta je spojiti djecu koja pohađaju nastavu po različitom planu i programu u Mostaru, koristeći teatar i valorizaciju njihove lokalne kulture putem umjetničkih radionica.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

• Radionice lutkarske animacije za djecu iz cijelog grada Mostara
• Kreiranje nove lutkarske predstave po klasičnoj bajci, koja promovira vrijednosti dijaloga
• Snimanje video zapisa i izrada DVD-a sa slikama i pozornicom za svu djecu učesnike

Donator: Općina S. Giuliano Milanese (Italija)

2) Vrijeme za mir

Trajanje: juni/lipanj – oktobar/listopad 2008

Partneri: IPSIA, LDA Mostar, Porodični Centar (Family Centre), Sunce, Srednja Elektrotehnička škola,VI Osnovna Škola, Coop. Soc Etabeta di Milano

Kratak pregled projekta: Projekt ima za cilj promoviranje vrijednosti volonterizma među
mladima, što je realizirano uključujući osam učenika srednjih škola Mostara u tim volontera, koji su animirali ljetni kamp za djecu, organiziran od strane NVO IPSIA u augustu/kolovozu 2008. u Mostaru.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

• Trening za mlade volontere, te posjete Porodičnom centru, uredu LDA Mostar – Resursnom centru za demokratiju i Udruženju Sunce.

• Pomoć u nabavci opreme za tjelesni odgoj za VI Osnovnuškolu, te za biblioteku za srednju Elektrotehničku školu.

• Organiziranje ljetnog kampa u augustu/kolovozu 2008. Uz učešće obučenih mladih početnika volontera

• Završno putovanje u Italiju u oktobru/listopadu 2008. Sa ciljem razmjene iskustava o volonterizmu i asocijacijama na području Milana (Italija).

Donator: Općina Paderno Dugnano (Italija)

- Izvještaj o aktivnostima 2008

Agencija lokalne demokratije Mostar

3) Tečaj talijanskog jezika

Period realizacije: februar/veljača – juni/lipanj 2008
LDA Mostar, u saradnji sa ARCS i IPSIA, organizirala je četiri tečaja talijanskog jezika (po 60 sati predavanja) za studente Mostara. Tečajeve su držala četiri volontera iz Italije, koji su u Mostaru boravili 10 mjeseci. Univerzitet “Džemal Bijedić” i Sveučilište Mostar sarađivali su prezentirajući studentima dva tečaja talijanskog jezika (osnovni i napredni), koji su se održavali u IUC-Mostar, prostoru pod upravom Univerziteta iz Granade, koji je smješten na Bulevaru, a koriste ga oba mostarska Univerziteta.
Upis je bio otvoren svim studentima, a tečaj je bio besplatan.

4) Balkanska ekskurzija “Sunčani autobus”

Period realizacije: maj/svibanj 2008.

Glavni partner: Ekspres mreža mladih “Od isključivanja do integracije”, koja okuplja 30 omladinskih i socijalnih organizacija iz 15 zemalja Europe.

Kratak pregled projekta: Ovaj projekt sastojao se od dvanaestodnevne ekskurzije kroz Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu sa ciljem razvoja socijalne i kulturne saradnje na Balkanu. Putovanje pod nazivom “Sunčani autobus” realizirano je u maju/ svibnju 2008. godine, uz učešće 25 međunarodnih i lokalnih
mladih aktivista, nastavnika, trenera i socijalnih radnika. Sunčani autobus je organizirao mobilne seminare, izložbe, debate, koncerte i predstave. Europska grupa takođe je pripremila sadržaje vezane za međukulturalni dijalog mostove među kulturama. Sunčani autobus zaustavio se i u Mostaru, gdje je LDA Mostar, kao partner na projektu, organizirala dvodnevne aktivnosti za grupu, predstavljajući im svoj Resursni centar za demokratizaciju i druge aktivnosti sa mladima. LDA Mostar takođe je organiziralaradionicu sa predstavnicima Vijeća studenata sa mostarskih Univerziteta.

Donator: Europska fondacija za mlade Vijeća Europe i Program Europske komisije “Mladi u akciji”

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno