Pretraga Sajta

image image image image image

Centar za usmjerenu obuku

Projekti i aktivnosti 2007.

Centar za usmjerenu obuku i pomoć pri
odabiru zanimanja (VTCG)


LDA Mostar u suradnji sa Gradom Mostarom, Općinom Vajle, Ministarstvom obrazovanja,
znanosti, kulture i sporta HNŽ, Pedagoškim zavodom, Zavodom za školstvo iz Mostara i deset
osnovnih škola iz Mostara inicirala je projekt pod nazivom „Uspostavljanje centra za profesionalnu
orijentaciju Mostar“.

Cilj: započeti uspostavu i razvoj samoodrživog obrazovnog sistema za izbor zanimanja usredotočenog na učenika, obogaćivanje i ojačavanje, kao i doprinos smanjenju nezaposlenosti mladih kroz izgradnju kapaciteta, razmjene iskustava i međusobnu suradnju.

Specifični ciljevi:

- Izgradnja kapaciteta predavačkoga kadra za rad na savjetovanju za izbor karijere.

- Realizacija kampanje za promociju koncepta VTCG zajedno sa ciljnim skupinama i partnerskim
organizacijama.

- Pružiti učenicima relevantne smjernice potrebne kako bi se istima pomoglo pri izboru adekvatnih
srednjih škola i poslovnih mogućnosti, te pomoć istima u izboru njihovog budućeg poziva.

- Stvaranje široke mreže za koordinaciju i suradnju između javnih institucija, centara za obuku,
poduzeća i organizacija u zajednici.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

- Od 16. do 17.10. 2007. godine organizirana je „Obuka za savjetnike za izbor zanimanja – Mladi
na svom putu stvaranja izbora za obrazovanje u Mostaru“, u prostorijama Pedagoškog zavoda u
Mostaru: treneri iz Grada Vajle (Danska) pružili su obuku lokalnim profesorima i pedagozima,
koja se bazirala na osnovnim principima danskog modela profesionalne orijentacije.

Donatori: Grad Mostar (BiH), Grad Vajle (Danska),
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž.

2008


Centar za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru zanimanja

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

• Nakon treninga organiziranog za lokalne nastavnike i pedagoge u novembru/studenom 2007. u Mostaru, LDA Mostar je u saradnji sa Općinom Vejle, te uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta BiH, organizirala studijsku posjetu Centru za usmjerenu obuku u Vejleu. Učesnici su bili direktori/ravnatelji, pedagozi i psiholozi osnovnih škola Mostara, stručnjaci Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo te Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, zajedno
sa predstavnicima LDA Mostar.

• Učesnicima je pružena prilika da prouče danski model Centra za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru karijere, kako bi ovaj model na najbolji mogući način prilagoditi lokalnim potrebama. Studijska posjeta je realizirana u periodu od 05. do 09. maja/svibnja 2008.

• 11.09.2008. LDA Mostar je organizirala koordinacijski sastanak kako bi usaglasila dalje korake vezane za osiguranje finansijskih sredstava i planiranje budućih aktivnosti. Na sastanak su pozvani
svi sudionici projekta: predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo, Grada Mostara, Udruženja pedagoga HNK/Ž, osnovnih škola, Udruženja privrednika, Biroa za zapošljavanja i Biznis servis centra.

Donator: Grad Mostar, Grad Vejle (Danska), Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (BiH)

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno