Pretraga Sajta

image image

Centar za usmjerenu obuku

Projekti i aktivnosti 2007.

Centar za usmjerenu obuku i pomoć pri
odabiru zanimanja (VTCG)


LDA Mostar u suradnji sa Gradom Mostarom, Općinom Vajle, Ministarstvom obrazovanja,
znanosti, kulture i sporta HNŽ, Pedagoškim zavodom, Zavodom za školstvo iz Mostara i deset
osnovnih škola iz Mostara inicirala je projekt pod nazivom „Uspostavljanje centra za profesionalnu
orijentaciju Mostar“.

Cilj: započeti uspostavu i razvoj samoodrživog obrazovnog sistema za izbor zanimanja usredotočenog na učenika, obogaćivanje i ojačavanje, kao i doprinos smanjenju nezaposlenosti mladih kroz izgradnju kapaciteta, razmjene iskustava i međusobnu suradnju.

Specifični ciljevi:

- Izgradnja kapaciteta predavačkoga kadra za rad na savjetovanju za izbor karijere.

- Realizacija kampanje za promociju koncepta VTCG zajedno sa ciljnim skupinama i partnerskim
organizacijama.

- Pružiti učenicima relevantne smjernice potrebne kako bi se istima pomoglo pri izboru adekvatnih
srednjih škola i poslovnih mogućnosti, te pomoć istima u izboru njihovog budućeg poziva.

- Stvaranje široke mreže za koordinaciju i suradnju između javnih institucija, centara za obuku,
poduzeća i organizacija u zajednici.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

- Od 16. do 17.10. 2007. godine organizirana je „Obuka za savjetnike za izbor zanimanja – Mladi
na svom putu stvaranja izbora za obrazovanje u Mostaru“, u prostorijama Pedagoškog zavoda u
Mostaru: treneri iz Grada Vajle (Danska) pružili su obuku lokalnim profesorima i pedagozima,
koja se bazirala na osnovnim principima danskog modela profesionalne orijentacije.

Donatori: Grad Mostar (BiH), Grad Vajle (Danska),
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNK/Ž.

2008


Centar za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru zanimanja

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

• Nakon treninga organiziranog za lokalne nastavnike i pedagoge u novembru/studenom 2007. u Mostaru, LDA Mostar je u saradnji sa Općinom Vejle, te uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta BiH, organizirala studijsku posjetu Centru za usmjerenu obuku u Vejleu. Učesnici su bili direktori/ravnatelji, pedagozi i psiholozi osnovnih škola Mostara, stručnjaci Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo te Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, zajedno
sa predstavnicima LDA Mostar.

• Učesnicima je pružena prilika da prouče danski model Centra za usmjerenu obuku i pomoć pri odabiru karijere, kako bi ovaj model na najbolji mogući način prilagoditi lokalnim potrebama. Studijska posjeta je realizirana u periodu od 05. do 09. maja/svibnja 2008.

• 11.09.2008. LDA Mostar je organizirala koordinacijski sastanak kako bi usaglasila dalje korake vezane za osiguranje finansijskih sredstava i planiranje budućih aktivnosti. Na sastanak su pozvani
svi sudionici projekta: predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK/Ž, Pedagoškog zavoda, Zavoda za školstvo, Grada Mostara, Udruženja pedagoga HNK/Ž, osnovnih škola, Udruženja privrednika, Biroa za zapošljavanja i Biznis servis centra.

Donator: Grad Mostar, Grad Vejle (Danska), Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta (BiH)

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno