Pretraga Sajta

image image image image image

Regionalno partnerstvo

Aktivnosti 2009.

Regionalno partnerstvo za
interkulturalne gradove


Vodeći partner na projektu: Skupština grada Subotice (Srbija)

Partneri na projektu su: Agencije loklane demokratije Subotica (Srbija), Osijek (Hrvatska) i Mostar (BiH), te medijska kuća “Light House” Wolverhampton (UK).

Kratak opis projekta: Regionalno partnerstvo za inter-kulturalne gradove je jedan od osam projekta međunarodne suradnje odobren u sklopu Programa “People 2 People” Generalne direkcije za proširenje Europske komisije, po Pozivu “Potpora dijalogu civilnog društva – ‘People 2 People’ - aktivnosti: konsolidiranje partnerstva među organizacijama civilnog društva i vlasti, s ciljem jačanja prava manjina u regiji” financiranom u sklopu CARDS Regional Action Programme 2006 (EuropeAid/126361/C/ACT/Multi).

Aktivnosti relizirane u 2009. godini:
- 06 – 07. srpnja 2009. u Briselu je održana početna konferencija Programa ‘People 2 People’ - aktivnosti: konsolidiranje partnerstva među organizacijama civilnog društva i vlasti, s ciljem jačanja prava manjina u regiji. U organizaciji Europske komisije sastanku su prisustvovali partneri svih osam projekata odobrenih po ovome pozivu. Ovaj sastanak, osim što je korisnicima pružio osnovne informacije o procesu implementacije i izvještavanja projekta, bio je mogućnost i za susretanja i uvezivanje kako međusobno i sa predstavnicima Europske komisije, tako i za uvezivanje sa zainteresiranim stranama na europskom nivou. Kao predstavnici Projekta “Regionalno partnerstvo za inter-kulturalne gradove” sastanku su prisustvovali predstavnici vodećeg partnera Skupštine grada Subotica, te partnera ALDA, LDA Osijek i LDA Mostar.

- 06 – 09. kolovoza 2009. u Skupštini grada Subotica održan je prvi okrugli stol, uz sudjelovanje predstavnika svih partnera na projektu. LDA Mostar je ovom prilikom organizirala zajedničku prezentaciju predstavnika organizacija iz Mostara koje se bave kulturnim radom, te prezentiraju kulturu različitih nacionalnih skupina. Predstavnici Mostarskog teatra mladih, Udruženja hrvatskih kulturno-umjetničkih društava i Srpskog pravoslavnog kulturnog društva Prosvjeta, te predstavnici Grada Mostara, također su imali priliku razmijeniti svoja iskustva i uspostaviti kontakte sa srodnim organizacijama sa područja gradova partnera. Tijekom četiri dana posjete Subotici, upriličeno je i sudjelovanje na lokalnom festivalu žita i kruha “Dužijanca”. Također, održan je prvi sastanak Upravnog odbora projekta uz sudjelovanje svih partnera.

- 22 - 25. kolovoz 2009. u Subotici je održan seminar “Gradovi inter-kulturalnosti” na kojem su kao predstavnici grada Mostara sudjelovali članovi Bošnjačke zajednice kulture Preporod Mostar,
te predstavnici Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara. Nakon niza aktivnosti u svim gradovima partnerima, izrade web stranice, publikacija, te tri dokumentarna filma koja će se baviti
temom nacionalnih manjina na područjima gradova partnera,Finalna konferencija projekta će se održati u Mostaru u travnju 2011. Godine

Donator: Europska komisija – Direkcija za proširenje

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno