Pretraga Sajta

image image

Pomirenje za budućnost

Aktivnosti 2009.

Pomirenje za budućnost –
Europska perspektiva za zapadni Balkan


Vodeći partner projekta: Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA)

Partneri na projektu:
LDA Niš i Centar za regionalizam Novi Sad (Srbija), LDA Osijek (Hrvatska) i LDA Mostar (BiH)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kratak opis projekta
“Pomirenje za budućnost - europske perspektive za zapadni Balkan” je projekt koji se bavi pitanjima pomirenja u regiji, kao neizostavnom segmentu procesa europskih integracija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sastoji se od serije od tri panela u tri zemlje i regionalnog okruglog stola koji će okupiti predstavnike državnih organa, civilnog društva, stručnjake i medije u cilju unapređenja dijaloga o pomirenju na regionalnom nivou, kao jednom od ključnih preduvjeta za unapređenje procesa europskih integracija, a biti će održane tijekom 2009. i 2010. godine.

Aktivnosti realizirane u 2009. godini:
Prvi tematski panel organiziran je 03. prosinca 2009. u Nišu (Srbija). Na osnovu aktivnosti koje su provedene u suradnji sa širokim krugom sudionika iz Srbije, namjera ovoga panela bila je doprinijeti unapređenju dijaloga u regiji, učinkovitijoj prekograničnoj i regionalnoj suradnji nadležnih institucija u cilju
pomirenja s jedne, i njihove unaprjeđene koordinacije s druge strane. Ključni izazovi post-konfliktnog pomirenja na zapadnom Balkanu grupirani su u četiri kategorije koje su predstavljale okosnicu
panel diskusija i okruglog stola koji je okupio široki spektar aktera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Teme panela bile su:

• Kako učinkovitije umrežavati aktere civilnog društva za pomirenje i međuetničku suradnju na međudržavnom i regionalnom nivou
• Kako utjecati na stvaranje zajedničkih viđenja o uzrocima i posljedicama nedavnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije
• Kako unaprijediti suradnju država na različitim nivoima vlasti, uključujući lokalnu samoupravu, kao i civilni sektor za što učinkovitiji proces pomirenja u regiji
• Kako pomoći podizanju svijesti o pomirenju, kao jednom od glavnih preduvjeta za integraciju u EU, kao i perspektive ovih zemalja

Naredni paneli biti će organizirani u Mostaru (Bosna i Hercegovina) i Osijeku (Hrvatska), a održati će se u ožujku i travnju 2010. Regionalni okrugli stol biti će organiziran u Zagrebu (Hrvatska) u lipnju 2010.

Donator: Program Europske komisije pod nazivom Instrument za stabilnost – Crisis Preparadness component.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno