Pretraga Sajta

image image image image image

Pomirenje za budućnost

Aktivnosti 2009.

Pomirenje za budućnost –
Europska perspektiva za zapadni Balkan


Vodeći partner projekta: Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA)

Partneri na projektu:
LDA Niš i Centar za regionalizam Novi Sad (Srbija), LDA Osijek (Hrvatska) i LDA Mostar (BiH)

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Kratak opis projekta
“Pomirenje za budućnost - europske perspektive za zapadni Balkan” je projekt koji se bavi pitanjima pomirenja u regiji, kao neizostavnom segmentu procesa europskih integracija Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sastoji se od serije od tri panela u tri zemlje i regionalnog okruglog stola koji će okupiti predstavnike državnih organa, civilnog društva, stručnjake i medije u cilju unapređenja dijaloga o pomirenju na regionalnom nivou, kao jednom od ključnih preduvjeta za unapređenje procesa europskih integracija, a biti će održane tijekom 2009. i 2010. godine.

Aktivnosti realizirane u 2009. godini:
Prvi tematski panel organiziran je 03. prosinca 2009. u Nišu (Srbija). Na osnovu aktivnosti koje su provedene u suradnji sa širokim krugom sudionika iz Srbije, namjera ovoga panela bila je doprinijeti unapređenju dijaloga u regiji, učinkovitijoj prekograničnoj i regionalnoj suradnji nadležnih institucija u cilju
pomirenja s jedne, i njihove unaprjeđene koordinacije s druge strane. Ključni izazovi post-konfliktnog pomirenja na zapadnom Balkanu grupirani su u četiri kategorije koje su predstavljale okosnicu
panel diskusija i okruglog stola koji je okupio Å¡iroki spektar aktera iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Teme panela bile su:

• Kako učinkovitije umrežavati aktere civilnog društva za pomirenje i međuetničku suradnju na međudržavnom i regionalnom nivou
• Kako utjecati na stvaranje zajedničkih viđenja o uzrocima i posljedicama nedavnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije
• Kako unaprijediti suradnju država na različitim nivoima vlasti, uključujući lokalnu samoupravu, kao i civilni sektor za što učinkovitiji proces pomirenja u regiji
• Kako pomoći podizanju svijesti o pomirenju, kao jednom od glavnih preduvjeta za integraciju u EU, kao i perspektive ovih zemalja

Naredni paneli biti će organizirani u Mostaru (Bosna i Hercegovina) i Osijeku (Hrvatska), a održati će se u ožujku i travnju 2010. Regionalni okrugli stol biti će organiziran u Zagrebu (Hrvatska) u lipnju 2010.

Donator: Program Europske komisije pod nazivom Instrument za stabilnost – Crisis Preparadness component.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno