Pretraga Sajta

image image image image image

Omladinski radio Mostar

Aktivnosti 2004 - 2006.

Projekt Omladinski radio Mostar


Cilj
Jačanje međuetničkog dijaloga među učenicima dvaju osnovnih škola iz Mostara sa istočne i zapadne strane grada.

Pregled
Projekt je angažovao učenike iz dvaju osnovnih škola Mostara sa ciljem da ih se uključi u zajedničku aktivnost. Drugi cilj projekta je bio učenje o radijskom novinarstvu i pripremanju programa o aktivnostima koje se dešavaju u gradu. Učenici su odabrani putem audicije i pohađali su jednosatnu obuku o radijskom novinarstvu dva puta sedmično. Tokom ovih časova učili su o tehnikama izrade radioemisije i radio programa.

Rezultati
12 učenika je primilo diplome za učešće u prvoj fazi ovoga projekta. Učenici su takođe naučili više o gradu Mostaru, što je bilo jako korisno s obzirom da mnogi od njih nisu znali dovoljno o dijelu grada u kome nisu pohađali školu. Osim toga učenici su bili uključeni u dijalog i aktivnosti koje su ih povezale bez uticaja etničke pripadnosti.

Partneri OSCE Mostar, EDUCON Mostar i lokalni radio “Radio X” Mostar

Trajanje Maj – juli 2006.

Lokacija Mostar

Donator OSCE - BiH

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno