Pretraga Sajta

image image

MAHLDENET

Aktivnosti 2004 - 2006.

Mare Hadriaticum Local Democracy Cross Border Network (MAHLDENET)


Prekogranična mreža lokalne demokratije, Mare Hadriaticum (MAHLDENET)-
Aktivnost V: Uspostavljanje nove LDA: put ka participativnom planiranju.

Cilj
Jačanje institucionalne saradnje među političkim, ekonomskim i socijalnim akterima uključenim u aktivnosti razvoja lokalne demokratije u prekograničnom području Jadranskog mora.

Pregled
Projekat Mahlde.net, vođen od strane italijanske regije Friuli Venezia-Giulia, nastoji ojačati jadransku prekograničnu saradnju, povremeno promovišući interakciju između ekonomskih i socijalnih aktera. Namjera je doprinijeti izgradnji Evrope građana putem aktivnosti razvoja teritorijalnih integracija, institucionalne izgradnje u zemljam Balkana, jačanja postojeće mreže i infrastrukture. Skraćenica Mahlde.net predstavlja MAre Hdriaticum (Jadransko more): mjesto spajanja i razmjene među zemljama i građanima Mediterana; Lokalnu Demokratiju: partnerstvo između loklanih vlasti i Agencija lokalne demokratije; prekogranična saradnje (NETworking): partnerska mreža preko granice Italije koja uključuje italijanske lokalne vlasti i realnost Balkana. Kao pilot aktivnost programa, aktivnost V na uspostavljanju agencije LDA Mostar, se podudarila sa inicijativom decentralizirane saradnje italijanske regije Puglia, koja trenutno podržava aktivnosti procesa participativnog planiranja kao i ekonomsku, kulturnu i druge vidove saradnje među dvjema Jadranskim obalama.

Rezultati Projekt u toku

Partneri Regija Puglia, ALDA

Trajanje Januar 2005. – mart 2007.

Lokacija Mostar i Hercegovačko-neretvanski Kanton (BiH), Regija Puglia (Italija)

Donator Program Evropske komisije “Interreg Transadriatic”

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno