Pretraga Sajta

image image image image image

CBM Podsticanje dijaloga

Aktivnosti 2004 - 2006.

Podsticanje međuetničkog dijaloga u srednjim školama Mostara i regije CBM


Cilj
Jačanje međuetničke i međureligijske saradnje među studentima i profesorima iz različitih etničkih grupa, razmjena dobrih praksa i pitanja iz obrazovanja između profesora i stručnjaka iz HN Kantona i profesora i stručnjaka iz gradova i regija partnera LDA, promovisanje vrijednosti poštivanja ljudskih prava, demokratije i poštivanja manjinskih grupa, doprinoseći procesu ponovnog ujedinjenja škola.

Pregled
Projekt je usmjeren ka učenicima srednjih škola, a njegov cilj je naglasiti važnost predavanja o vrijednostima kao što su demokratija, međuetnički dijalog i prava manjina, profesorima i učenicima srednjih škola. Usmjerenost projekta ka srednjim školama Mostara je važan s obzirom da je većina ovih škola nezvanično organaizovana na etničkoj osnovi. Različite faze projekta su relizovane putem radionica, seminara i konferencija koje su rezultirale preporukama za unapređenje srednjoškolskog obrazovanja.

Rezultati
U okviru projekta održane su četiri radionice (za profesore i učenike), a svaka radionica je imala drugačiju temu, kao što su demokratija i demokratski principi u obrazovanju, poštivanje ljudskih prava u srednjim školama, dijalog i njegova primjena u analizi konflikata, kako profesori mogu podstaći izgradnju povjerenja među različitim etničkim grupama. Svaka radionica je imala oko 20 učesnika: učenika, profesora, međunarodnih gostiju i političara. Preporuke sa radionica su sljedeće:

• Uvesti izmjene školskog plana i programa (veće učešće profesora u njihovom stvaranju);
• Sličan projekat za roditelje Vijeća roditelja (takođe uključiti profesore i učenike u ovaj projekat);
• Obrazovni sistem bi trebao ohrabrivati prepoznavanje i razvoj talentovanih učenika;
• Uvesti i podstaći civilne servise i aktivizam;
• Veći nivo uključenosti profesora i škola u proces planiranja raznih projekata čiji cilj je educirati profesore o poboljšanju obrazovnog sistema;
• Poboljšati saradnju NVOa, Zavoda za obrazovanje / Instituta za školstvo i Ministarstva obrazovanja;
• NVOi bi trebali pomoći u finansiranju nekih projekata škola i Ministarstva obrzovanja.

Partneri - Nansen dijalog centar Mostar

Trajanje April 2005. – juli 2006.

Lokacija - Mostar

Donator - Stalni predstavnik Luxemburga pri Vijeću Evrope

2007

CBM II – Mjere izgradnje povjerenja sa ciljem poticanja među-etničkog dijaloga u srednjim školama grada Mostara i regije

Specifični ciljevi projekta CBM II:

- Steći uvid u razinu i kvalitetu podučavanja o vrijednostima kao što su demokracija, ljudska
prava, dijalog te poštivanju ljudskih prava i mirnog rješenja konflikata u srednjim školama sa
područja Mostara.

- Informirati sve srednje Å¡kole i relevantne institucije Mostara o CBM projektu.

- Uključiti škole i relevantne institucije u proces planiranja za CBM projekt.

- Provesti istraživanje o podučavanju o vrijednostima kao što su demokratija, ljudska prava,dijalog, te
poštivanju ljudskih prava i mirnog razrješenja konflikata u srednjim školama Mostara, te isto objaviti u
formi izvješća

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

1. aktivnost: opće pripreme, prikupljanje podataka, priprema prve serije sastanaka sa ravnateljima/
direktorima srednjih Å¡kola, te davanje prvih informacija psiholozima.

2. aktivnost: sastanci sa ravnateljima/direktorima srednjih Å¡kola: informiranje istih o projektu
CBM i o zaključcima do kojih se došlo, kao i o sljedećim koracima projekta – istraživanju i dobivanju
prvih informacija (baziranih na ulaznim informacijama dobivenim od strane psihologa),
te o stečenim dojmovima o sadašnjoj situaciji u srednjim školama (ovo će nam pomoći u stjecanju
boljeg pregleda situacije, kao i pri pripremi upitnika), zatim davanje informacija psiholozima
(koji će započeti sa pripremama nacrta upitnika).

3. aktivnost: finaliziranje upitnika, druga serijasastanaka sa ravnateljima/direktorima srednjih
Å¡kola, davanje informacija psiholozima.

Aktivnosti koje se planiraju implementirati u 2008. godini:

4. aktivnost: rad na izvješću, štampanje publikacija.

5. aktivnost: priprema i organizacija okruglog
stola.

Donator: Stalno predstavništvo Luksemburga pri Vijeću Evrope.

Aktivnosti realizirane u 2008. godini

• Priprema finalnog priručnika sa rezultatima istraživanja o vrijednostima učenja kao što su demokratija, ljudska prava, dijalog i poštivanje ljudskih prava u srednjim školama Mostara.

Donator: Stalni predstavnik Luxemburga pri Vijeću Europe

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno