Pretraga Sajta

image image image image image

Shema mikro kreditiranja

Projekti i aktivnosti 2007.

Å ema mikro kreditiranja


Partner: Banka Intesa San Paolo i Banka Vijeća Evrope

Trajanje projekta: od siječnja/januara 2007. Do prosinca/decembra 2009. godine.

Kratak pregled projekta
Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA) i mreža Agencija lokalne demokratije (LDA) uspješno surađuju sa Ministarstvom vanjskih poslova Kraljevine Norveške još od 2004. godine sa ciljem jačanja kapaciteta i stvaranja boljih mogućnosti (prilika) za mlade poduzetnike na području jugoistočne Europe. Kao rezultat ove suradnje kreirana je inovativna shema namijenjena mladim poduzetnicima koji uglavnom ne posjeduju druge mogućnosti kreditiranja. Projekt se realizira zahvaljujući potpori Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, putem specifičnih kreditnih linija ponuđenih u ovoj mikro-kreditnoj shemi projekata financiranih od strane Banke Vijeća Europe, u suradnji sa Bankom Intesom San Paolo. Pripremna faza projekta podrazumijevala je jačanje kapaciteta Agencija lokalne demokratije zemalja koje su uključene u projekt (Hrvatska, Srbija i BiH) kako bi se iste pripremile za ulogu logističkih centara za mikro-kreditne aktivnosti projekta. U periodu 2006. – 2007. godine predstavnici Agencija lokalne demoktarije, njih ukupno 22, prošli su treninge od 260 radnih sati kako bi stekli potrebna znanja iz te oblasti za rad na projektu u svojim područjima. Osnovna zadaća Agencija lokalne demokratije jeste pomoć mladim poduzetnicima pri izradi poslovnih planova, na osnovu kojih bi klijenti stekli osnovne preduvjete za korištenja kredita, te selektiranje istih. Program je fokusiran na start-up aktivnosti mladih profesionalaca sa ciljem iniciranja poduzetničkih aktivnosti na području jugoistočne Europe.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

- Pristupanje Agencija lokalne demokracije

- Potpisivanje konvencije između ALDA-e i Banke Intese San Paolo

- Istraživanje tržišta za mikro kreditiranje

- Identificiranje ciljnih skupina

- Obuka projektnih menadžera

- Identificiranje financijskih partnera

- Identificiranje mikro financijskih institucija koje mogu biti partneri

Aktivnosti koje se planiraju implementirati u 2008/2009. godini:

- Plasiranje informacija o kreditnim linijama

- Savjeti za potencijalne korisnike

- Dugoročna podrška korisnicima

- Nadgledanje procesa i pružanje usluga korisnicima

- Obuke za izradu biznis plana namijenjene korisnicima

Donator: Norveško ministarstvo vanjskih poslova

Aktivnosti realizirane u 2008. godini

Generalno, aktivnosti LDA Mostar u 2008. godini fokusirane su na očuvanje glavnog cilja projekta, kao i njegove socijalne misije kroz proces uključivanja podružnica Banke Intese San Paolo sa područja BiH.

Detaljnije:
• 25.01.2008. godine u Zagrebu, Hrvatska, organiziran je pripremni sastanak za predstavnike svih Agencija lokalne demokratije koji su uključeni u projekat kao i za predstavnike svih podružnica Banke Intese San Paolo na području jugoistočne Europe, kojemu su prisustvovali predsjednik i direktor
ALDA-e.
• 08.04.2008. godine u Prijedoru, BiH, organiziran je tehnički sastanak predstavnika svih Agencija lokalne demokratije, ALDA-e i Banke Intese San Paolo sa ciljem osmišljavanja promotivnih materijala koji će biti na raspolaganju budućim korisnicima.

Donator: Norveško ministarstvo vanjskih poslova

Aktivnosti realizirane u 2009. godini

- Travanj 2009. godine – Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA) organizirala je sastanak kome su prisustvovali predstavnici Banka Intesa Sanpaolo Milano zajedno sa svim podružnicama koje se nalaze u Srbiji, Hrvatskoj i BiH, predstavnici svih Agencija lokalne demokratije iz Srbije, Hrvatske i BiH, te predstavnici Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Banke Vijeća Evrope. Na sastanku su dogovoreni koraci za implementaciju aktivnosti u narednom periodu.
LDA MOSTAR
Izvještaj o aktivnostima 2009
- Rujan 2009. godine – potpisan ugovor između Banke Intese Sanpaolo - predstavništvo u BiH i Agencijama lokalne demokratije u Mostaru, Zavidovićima i Prijedoru.

- Listopad 2009. godine – LDA Mostar počela je s promotivnim aktivnostima projekta, te samom implementacijom projekta u suradnji s Bankom Intesa Sanpaolo - poslovnicama u Mostaru.

- Prosinac 2009. godine – nakon podnesenog Finalnog izvještaja donatorima, projekt je dobio podršku i produžetak implementacije aktivnosti do srpnja 2010. godine.

Donator: Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Banka Vijeća Europe

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno