Pretraga Sajta

image image

Članstvo u mrežama

Pogledajte mreže čiji smo aktuelni članovi

- ALDA - European Association for Local Democracy // Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (http://www.alda-europe.eu) - ABOUT ALDA

- Mreža "Sporazum plus" (http://www.sporazum.ba/#&pid=0)

- Mreža za izgradnju mira (http://www.mreza-mira.net/node/1)

- ALF Anna Lindh Foundation (http://www.euromedalex.org/)

- E.F.L.S. Europska federacija lokalne solidarnosti (http://www.european-neighbours-day.com)

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno