Pretraga Sajta

image image image image image

Članstvo u mrežama

Pogledajte mreže čiji smo aktuelni članovi

- ALDA - European Association for Local Democracy // Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (http://www.alda-europe.eu) - ABOUT ALDA

- Mreža "Sporazum plus" (http://www.sporazum.ba/#&pid=0)

- Mreža za izgradnju mira (http://www.mreza-mira.net/node/1)

- ALF Anna Lindh Foundation (http://www.euromedalex.org/)

- E.F.L.S. Europska federacija lokalne solidarnosti (http://www.european-neighbours-day.com)

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno