Pretraga Sajta

image image image image image

Ekonomski razvoj na Balkanu

Projekti i aktivnosti 2004 - 2006

Lokalni ekonomski razvoj na Balkanu


Cilj
Pristupanje raznim sektorima privrede u regiji Hercegovine sa ciljem analiziranja zapreka i mogućnosti za privredni razvoj i zaposlenje, sa SWOT analizom, kao alatom za nadgledanje organizacije i njenog ambijenta. Ovo je prvi stadij planiranja koji stručnjacima na tržištu pomaže pri određivanju ključnih pitanja. SWOT predstavlja snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje.

Pregled
Sa ciljem realizacije procjene oformljene su radne grupe od 10 pojedinaca različitih profesija, te različite spolne i nacionalne pripadnosti. Odabir članova radne grupe bazirao se na interesovanju kandidata za poboljšanje stanja u društvu, njihove spremnosti da doprinesu procesu odabira, njihovo angažovanje i koordinacija na sličnim projektima. Radnu grupu su sačinjavali psiholozi, novinari, stručnjaci iz oblasti finasija, koordinatori projekta, predstavnici raznih kulturnih centara, asistenti i studenti ekonomskog i poljoprivrednog fakulteta. Sa ciljem određivanja mogućnosti za socijalni i ekonomski razvoj na lokalnom i regionalnom nivou, podijeljeno je 50 upitnika koje je popunjavalo 10 političara (predstavnika parlamentarnih partija u Gradskom vijeću Mostara), 10 predstavnika iz sektora poljoprivrede (proizvođača i stručnjaka sa poljoprivrednog fakulteta), 10 predstvanika NVOa koji imaju značajnu ulogu u društvenoj zajednici grada Mostara, 10 predstavnika biznis sektora (predstavnici firmi kao i poslovnih/privrednih agencija i institucija) i 10 ostalih pojedinaca (studenata i ostalih koji ne spadaju u prve četiri grupe).

Rezultati
Procjena raznih privrednih sektora u Hercegovini je zahtjevala informacije o stanju u regiji, relevnatne za ovu procjenu. Informacije koje su proizvedene, ticale su se generalnog stanje u regiji, njenih geografskih potencijala i mogućnosti. Što se tiče ranijeg privrednog stanja u regiji, nalazi su pokazali da je nekoliko velikih firmi u regiji upošljavalo više hiljada ljudi, ali u proteklim godinama samo neke od ovih industrija su se pokazale kao konkurente i održive. Ustanovljeno je da su sada ovdje u fokusu novonastala dinamična mala i srednja preduzeća (MSP).

Ovo je kombinovano sa poljoprivrednim sektorom, koji se zasniva na proizvodnji manjeg obima, kao i sa sektorom energije zasnovanom na regionalnoj mreži hidroelektrana uglavnom na rijeci Neretvi.

Glavni stubovi regionalne privrede su:

• Poljoprivreda – uključujući vinogradarstvo, 98% svih vinograda BiH su u ovoj regiji. Takođe postoji jak potencijal za proizvodnju voća.
• Turizam – Međugorje privlači preko 250.000 posjetilaca iz svih krajeva svijeta svake godine, dok izuzetno ugodna klima predstavlja dodatni potencijal za razvoj novih proizvoda.
• Proizvodnja energije – regija trenutno izvozi energiju susjednim zemljama.
• Duhan – u regiji postoje dvije fabrike duhana, koje sirovinu većinom uvoze.
• Metal – dobra tradicija i veliki nivo stručnosti.
• Tekstilna industrija – radi na niskom nivou u poređenju sa predratnim periodom, te nije u mogućnosti da se takmiči sa inicijativama drugih zemalja u razvoju npr. Rumunija.
• Prerada mesa – tri velika pogona za preradu mesa u regiji.

Trajanje Avgust – novembar 2004.

Lokacija Regija Hercegovine

Donator: Francusko ministarstvo vanjskih poslova

2007

Lokalni ekonomski razvoj na području Balkana

Cilj: Prva faza projekta koja je implementirana 2004. godine imala je za cilj pristupanje različitim
ekonomskim sektorima u regiji Hercegovine kako bi se analizirale prepreke i prilike za ekonomski
razvoj, kao i prilike za zapošljavanje uz pomoć SWOT analiza, odnosno alata za praćenje
određene organizacije i njenog okruženja. Ovo predstavlja početno planiranje i lociranje tržišta s
ciljem fokusiranja na ključne stvari. SWOT je skraćenica za strenghts (snage), weaknesses
(slabosti), opportunities (mogućnosti) I threats (prijetnje). Projektni prijedlog je napravljen na osnovu rezultata SWOT analiza te su dodatna sredstva za period 2007. godine osigurana od strane istog
donatora, Francuskog ministarstva vanjskih poslova. Projekt nazvan „Kreiranje paketa
turističke ponude Hercegovine koji imaju za cilj unaprjeđenje turističkog potencijala regije“ namijenjen
je turističkom razvoju regije Hercegovina, sa fokusom na proizvodnju tradicionalnih vrsta
sireva. Projekt je implementiran u suradnji s talijanskom nevladinom organizacijom UCODEP.

Aktivnosti implementirane u 2007. godini:

- U periodu od 10. do 14.04.2007. godine organizirana je prva misija prepoznavanja, od strane
Općine Udine, tačnije „Instituta za stočarstvo“ ISZ iz Potenze i ANFOSC-a.
- Prvi okrugli stolovi organizirani su u Livnu i Nevesinju.
- Organizirane su posjete laboratorijima u kojima se proizvodi sir iz mijeha u Nevesinju.
- Organizirana je posjeta stručnjaka iz sektora za sireve sa Univerziteta iz Udina (Italija)
proizvođačima u Livnu i Nevesinju.
- Drugi okrugli stol organiziran je u Općini Livno, grad Livno.
- Drugi okrugli stol organiziran je u Općini Nevesinje, grad Nevesinje.
- Organiziran je drugi nivo trenininga na području općina Livno i Nevesinje.
- Posjeta laboratorijima u tvornici tradicionalnog livanjskog sira u Livnu.
- Elaboriranje promotivnog materijala.

Donator: Francusko ministarstvo vanjskih poslova

2008

Aktivnosti realizirane u 2008. godini:

• Prva misija prepoznavanja, od strane Općine Udine, tačnije „Instituta za stočarstvo“
(ISZ iz Potenze i ANFOSC-a.
• Okrugli stolovi organizirani su u Livnu i Nevesinju namijenjeni lokalnim vlastima i proizvođačima sireva sa područja Hercegovine.
• Organizirane su posjete privatnim pogonima u kojima se proizvodi sir iz mijeha u Nevesinju
• Organizirana je posjeta stručnjaka iz sektora za sireve sa Univerziteta iz Udina (Italija) proizvođačima u Livnu i Nevesinju
• Drugi nivo treninga organiziran je u Općini Livno i Općini Nevesinje
• Posjeta privatnim pogonima i tvornici tradicionalnog livanjskog sira u Livnu
• Izrada promotivnog materijala:
- Brošure koje imaju za cilj prezentaciju tradicionalnih vrsta sireva iz regije Hercegovina
- Promotivni kalendari koji sadrže loga projekta, te svih partnera na projektu
- Informativne table postavljene na novim, rekonstruiranim objektima proizvođača mlijeka i sira u regiji Hercegovina.
- Otvaranje šest novih rekonstruiranih objekata za proizvodnju sira na teritoriji Nevesinja koje je upriličeno u oktobru/listopadu 2008. godine.
- Učešće na treningu organiziranom od strane ALDA-e za predstavnike svih LDA koje su bile uključene u projekt lokalnog ekonomskog razvoja, kako bi se istakle, kako poteškoće, tako i izazovi sa kojima su se isti susreli tokom implementacije projekta, te dogovorile mogućnosti za nastavak projekata.

Donator: Francusko ministarstvo vanjskih poslova

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno