Pretraga Sajta

image image image image image

Equality of women and men

Udruženje Fenomena iz Kraljeva potpisalo je ugovor sa Evropskom komisijom u Briselu za sprovođenje projekta:
"Promotion of European charter for equality of women and men in local life"

koji Fenomena realizuje u partnerstvu sa organizacijama: Centar lokalne demokratije LDA iz Niša, Srbija; ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora, Crna Gora; Udruženje građana Agencija lokalne demokratije Mostar iz Bosne i Hercegovine; i The Kvinna till Kvinna Foundation iz Štokholma, Švedska.

Opšti cilj projekta je doprinijeti razvoju politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.
Poseban cilj je stvoriti uslove za razvoj politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti izradom Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske Povelje o ravnopravnosti, u gradovima i opštinama koji učestvuju u projektu.

Glavni rezultati projekta su:
1. Objavljene publikacije i obrazovni materijal na temu ravnopravosti žena i muškaraca na lokalnom nivou.
2. Predstavnici/e lokalnih vlasti, institucija i medija informisani i obrazovani o temi evropskih standarda rodne ravnopravnosti i o vrijednostima i sadržaju Evropske povelje, kao i o načinima za primjenu ovih standarda.
3. Građanke i građani Kraljeva, Niša, Mostara i Kotora upoznati sa konceptom politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.
4. Potpisana Evropska Povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou u gradu Kraljevu, u opštini Mediana (grad Niš), gradu Mostaru i opštini Kotor.
5. Osnovana Mreža lokalnih aktera (predstavnika/ca lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva) iz Kraljeva, Niša (opština Mediana), Mostara i Kotora za unapređenje standarda rodne ravnopravnosti, uz podršku međunarodnih partnera.
6. Objavljene studije o stanju rodne ravnopravnosti u Kraljevu, Nišu, Mostaru i Kotoru.
7. Izrađeni dokumenti Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca u gradu Kraljevu, Nišu (opštini Mediana), opštini Kotor i gradu Mostaru.
8. Razmijenjena iskustva između međunarodnih i regionalnih partnera o procesu izrade Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Ključne aktivnosti u projektu su:
- Uvodna konferencija "Ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou", na kojoj se predstavljaju predstavnici/e gradova i opština koje učestvuju u projektu i potpisuje Protokol o saradnji; biće održana 28. februara 2012. u Kraljevu. Ova konferencija je obrazovno-informativnog karaktera i ima za cilj da učesnike/ce informiše o vrijednostima, sadržaju i primjeni Evropske povelje. Učestvovaće bitni akteri iz lokalnih zajednica, institucija relevantnih za rodnu ravnopravnost na nacionalnom nivou država iz regiona, Asocijacije gradova i opština iz država učescnica, organizacije civilnog društva i evropski partneri iz Švedske, Italije i Saveta evropskih opština i regiona (CEMR).
- Obuka o strateškom planiranju timova za izradu LAP-a o rodnoj ravnopravnosti (Lokalni Akcioni Plan) gradova Kraljeva, Mostara, Niša (opština Mediana) i opštine Kotor. Predviđeno je da obuka traje dva dana krajem marta 2012. Mesto održavanja je Kotor.
- Potpisivanje Evropske Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou se događa u sva četiri grada koja učestvuju u projektu: Kraljevu, Nišu (opština Mediana), Mostaru i Kotoru. Potpisivanje Povelje je planirano projektom u prvom kvartalu godine.
- Istraživanje i analize rodno osjetljivih podataka relevantnih za izradu LAP-a
- Sastanci sa predstavnicima/cama lokalnih vlasti povodom sastava tima za izradu LAP-a
- Izrada LAP-a (od aprila do septembra 2012.)
- Javna rasprava o LAP-u
- Završna konferencija u Mostaru na kojoj će akteri/ke iz gradova i opština koji su učestvovali u projektu imati priliku da razmjene iskustva o procesu izrade LAP-a, kao i o svim projektnim aktivnostima (oktobar 2012.).

Generalno o projektu:

- Pogledajte film i pronađite više informacija o projektu: KRATKI FILM

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno