Pretraga Sajta

image image

Equality of women and men

Udruženje Fenomena iz Kraljeva potpisalo je ugovor sa Evropskom komisijom u Briselu za sprovođenje projekta:
"Promotion of European charter for equality of women and men in local life"

koji Fenomena realizuje u partnerstvu sa organizacijama: Centar lokalne demokratije LDA iz Niša, Srbija; ANIMA - Centar za žensko i mirovno obrazovanje iz Kotora, Crna Gora; Udruženje građana Agencija lokalne demokratije Mostar iz Bosne i Hercegovine; i The Kvinna till Kvinna Foundation iz Štokholma, Švedska.

Opšti cilj projekta je doprinijeti razvoju politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini.
Poseban cilj je stvoriti uslove za razvoj politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti izradom Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske Povelje o ravnopravnosti, u gradovima i opštinama koji učestvuju u projektu.

Glavni rezultati projekta su:
1. Objavljene publikacije i obrazovni materijal na temu ravnopravosti žena i muškaraca na lokalnom nivou.
2. Predstavnici/e lokalnih vlasti, institucija i medija informisani i obrazovani o temi evropskih standarda rodne ravnopravnosti i o vrijednostima i sadržaju Evropske povelje, kao i o načinima za primjenu ovih standarda.
3. Građanke i građani Kraljeva, Niša, Mostara i Kotora upoznati sa konceptom politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, BiH i Crnoj Gori.
4. Potpisana Evropska Povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou u gradu Kraljevu, u opštini Mediana (grad Niš), gradu Mostaru i opštini Kotor.
5. Osnovana Mreža lokalnih aktera (predstavnika/ca lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva) iz Kraljeva, Niša (opština Mediana), Mostara i Kotora za unapređenje standarda rodne ravnopravnosti, uz podršku međunarodnih partnera.
6. Objavljene studije o stanju rodne ravnopravnosti u Kraljevu, Nišu, Mostaru i Kotoru.
7. Izrađeni dokumenti Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca u gradu Kraljevu, Nišu (opštini Mediana), opštini Kotor i gradu Mostaru.
8. Razmijenjena iskustva između međunarodnih i regionalnih partnera o procesu izrade Lokalnih akcionih planova za primjenu Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.

Ključne aktivnosti u projektu su:
- Uvodna konferencija "Ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnom nivou", na kojoj se predstavljaju predstavnici/e gradova i opština koje učestvuju u projektu i potpisuje Protokol o saradnji; biće održana 28. februara 2012. u Kraljevu. Ova konferencija je obrazovno-informativnog karaktera i ima za cilj da učesnike/ce informiše o vrijednostima, sadržaju i primjeni Evropske povelje. Učestvovaće bitni akteri iz lokalnih zajednica, institucija relevantnih za rodnu ravnopravnost na nacionalnom nivou država iz regiona, Asocijacije gradova i opština iz država učescnica, organizacije civilnog društva i evropski partneri iz Švedske, Italije i Saveta evropskih opština i regiona (CEMR).
- Obuka o strateškom planiranju timova za izradu LAP-a o rodnoj ravnopravnosti (Lokalni Akcioni Plan) gradova Kraljeva, Mostara, Niša (opština Mediana) i opštine Kotor. Predviđeno je da obuka traje dva dana krajem marta 2012. Mesto održavanja je Kotor.
- Potpisivanje Evropske Povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou se događa u sva četiri grada koja učestvuju u projektu: Kraljevu, Nišu (opština Mediana), Mostaru i Kotoru. Potpisivanje Povelje je planirano projektom u prvom kvartalu godine.
- Istraživanje i analize rodno osjetljivih podataka relevantnih za izradu LAP-a
- Sastanci sa predstavnicima/cama lokalnih vlasti povodom sastava tima za izradu LAP-a
- Izrada LAP-a (od aprila do septembra 2012.)
- Javna rasprava o LAP-u
- Završna konferencija u Mostaru na kojoj će akteri/ke iz gradova i opština koji su učestvovali u projektu imati priliku da razmjene iskustva o procesu izrade LAP-a, kao i o svim projektnim aktivnostima (oktobar 2012.).

Generalno o projektu:

- Pogledajte film i pronađite više informacija o projektu: KRATKI FILM

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno