Pretraga Sajta

image image image image image

Civilno društvo u akciji

Agencija Lokalne demokratije Mostar zajedno s još šest nevladinih organizacija sa teritorija BiH, te jednom iz Hrvatske i jednom iz Srbije, a uz potporu Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA) kao aplikanta počela je implementaciju projekta:

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a dio je IPA programa podrške mrežama organizacija civilnog društva.

Akcija je osmišljena tako da pomogne jačanju demokratske uloge OCD-a u povećanju sudjelovanja građana u lokalnoj politici/ i procesu donošenja odluka, kroz promicanje sporazuma o suradnji i mjerama za umrežavanje OCD-a sa pomenute teritorije.

Specifični ciljevi projekta su:
1) pomoći unaperijeđenju organizacijskih / upravljačkih kapaciteta OCD-a, kako bi sudjelovali u promicanju demokratskog upravljanja na lokalnoj razini;
2) pomoći razvitku lokalne akcije podizanja svjesnosti promicanje demokratskog potencijala OCD-a i njihove ulogu u dobroj lokalnoj upravi;
3) podržati aktivnosti umrežavanje OCD-a na lokalnoj i regionalnoj razini u Bosni i Hercegovini;
4) podići svijest građana o politici i onima kojii donose odluke o europskim standardima dobre lokalne uprave i sudjelovanje građana;
5) pomoći poticanje suradnje OCD-a i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini sa svojim suradnicima u drugim IPA zemljama i državama članicama EUProjektne aktivnosti su dizajnirane kako bi se podržalo širenje dobre lokalne prakse među ciljanim skupinama koji su uključene u projekat. U odnosu na predložene mjere, project je osmišljen kako bi pomogao jačanju lokalnog međusektorskog partnerstva kroz programe izgradnje kapaciteta i aktivnosti podizanja svijesti, namijenjene civilnom društvu i lokalnoj vlasti.

Akcija je osmišljena kako bi pomogala uspostavi i olakšavanju izravne komunikacije između NVO-a i njihove lokalne / regionalne mreže koja se temelje na pitanjima u svezi s dobrom lokalnom upravom i zajedničkim evropskim vrijednostima dobre uprave. Na taj način akcija je osmišljena kako bi pomogla razviti adekvatne mehanizme javnih konzultacija u lokalnim zajednicama. Također je usmjeren na promociju zajedničkih vrijednosti vezanih za poboljšanje sudjelovanja različitih etničkih kulturoloških skupina i socijalne kohezije na lokalnoj razini.

Ova dvogodišnja akcija je zamišljena kao sveobuhvatan skup izgradnje kapaciteta i mjera podizanja svijesti, koje će se provoditi kako kroz akcije umrežavanja partnera, tako i putem lokalno dizajniranih aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta iznosi: EUR 304.710

Ukupno trajanje projekta: 24 mjeseca.

Pogledajte ispod elektronske Newsletter-e koji su dosad objavljeni:

1. Newsletter broj 1.
2. Newsletter broj 2.
3. Newsletter broj 3.
4. Newsletter broj 4.
5. Newsletter broj 5.
6. Newsletter broj 6.
7. Newsletter broj 7. (english version)

Snimljeno je i nekoliko dokumentarnih filmova:

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo - kratki film
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo - Breza i Bihać
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo - Prijedor i Zavidovići

ADRESARI

Adresar NVO Tuzla
Adresar NVO Zavidovići
Adresar NVO Prijedor
Adresar NVO Mostar
Adresar NVO Bihać
Adresar NVO Breza

ZBORNIK RADOVA

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno