Pretraga Sajta

image image

POPoWO

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar sa partnerima Agencijom lokalne demokratije (LDA) Mostar i Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) započelo je sa implementacijom projekta POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow - Ljudi organiziraju prevenciju od poplava)

POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow - Ljudi organiziraju prevenciju od poplava)

Ukupna vrijednost projekta jeste 114.200 EUR a istog finansira Evropska unija sa 89,62 % odnosno 102.350 EUR, dok je ostatak sufinansiran od strane Norveške ambasade u Bosni i Herecegovini u iznosu od 11 850 EUR.

Opći cilj:
Jačanje uloge civilnog društva putem iniciranja dijaloga na području Popovog polja kako bi se konsolidiralo političko učešće i zastupljenost poljoprivrednika, žena i muškaraca podjednako.

Specifični ciljevi:
1. Potpomoći komunikaciju između ključnih zainteresiranih strana sa područja Popovog polja a koja se tiče poplavljivanja poljoprivrednog zemljišta;
2. Stvoriti neformalnu mrežu koja će okupiti zainteresirane strane radi postizanja konsenzusa o spornom području u Popovom polju; i
3. Povećati političku zastupljenost i učešće poljoprivrednika, poljoprivrednih udruženja, zadruga i malih i srednjih poduzeća u Popovom polju.

Ciljna grupa (grupe):
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH i RS;
Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora, Ured u Mostaru;
Direkcija za vode RS iz Bijeljine i njena Kancelarija u Trebinju;
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona;
Općine Trebinje, Ljubinje, Ravno i Čapljina;
Elektroprivreda RS;
Elektroprivreda FBIH;
ZP HE Trebišnjica, Trebinje;
Laboratorij za vodu Gorica, HE Trebinje II; PHE Čapljina;
NVO-i: lovačka udruženja iz Ljubinja i Trebinja;
Vjetrenica, Popovo polje;
Udruženje poljoprivrednika Hercegovka Ljubinje;
Zadruge Popovka Trebinje, Stela Ljubinje te pojedinačni poljoprivrednici.

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno