Pretraga Sajta

image image image image image

POPoWO

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar sa partnerima Agencijom lokalne demokratije (LDA) Mostar i Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) započelo je sa implementacijom projekta POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow - Ljudi organiziraju prevenciju od poplava)

POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow - Ljudi organiziraju prevenciju od poplava)

Ukupna vrijednost projekta jeste 114.200 EUR a istog finansira Evropska unija sa 89,62 % odnosno 102.350 EUR, dok je ostatak sufinansiran od strane Norveške ambasade u Bosni i Herecegovini u iznosu od 11 850 EUR.

Opći cilj:
Jačanje uloge civilnog društva putem iniciranja dijaloga na području Popovog polja kako bi se konsolidiralo političko učešće i zastupljenost poljoprivrednika, žena i muškaraca podjednako.

Specifični ciljevi:
1. Potpomoći komunikaciju između ključnih zainteresiranih strana sa područja Popovog polja a koja se tiče poplavljivanja poljoprivrednog zemljišta;
2. Stvoriti neformalnu mrežu koja će okupiti zainteresirane strane radi postizanja konsenzusa o spornom području u Popovom polju; i
3. Povećati političku zastupljenost i učešće poljoprivrednika, poljoprivrednih udruženja, zadruga i malih i srednjih poduzeća u Popovom polju.

Ciljna grupa (grupe):
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i Å¡umarstva FBiH i RS;
Agencija za vodno područje slivova Jadranskog mora, Ured u Mostaru;
Direkcija za vode RS iz Bijeljine i njena Kancelarija u Trebinju;
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona;
Općine Trebinje, Ljubinje, Ravno i Čapljina;
Elektroprivreda RS;
Elektroprivreda FBIH;
ZP HE Trebišnjica, Trebinje;
Laboratorij za vodu Gorica, HE Trebinje II; PHE ÄŒapljina;
NVO-i: lovačka udruženja iz Ljubinja i Trebinja;
Vjetrenica, Popovo polje;
Udruženje poljoprivrednika Hercegovka Ljubinje;
Zadruge Popovka Trebinje, Stela Ljubinje te pojedinačni poljoprivrednici.

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno