Pretraga Sajta

image image image image image

Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH

Kao nastavak projekta "Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou - građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga" Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u 2013. godini implementira Projekat "Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH".
Projekat će se implementirati na nivou Grada Mostara, te Općina Konjic i Jablanica.
Projekat "Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH" finansiran je od strane Fonda otvorenog društva BiH.

Opći cilj projekta:
Povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/povećanju kvaliteta života građana kroz efikasno uključivanje informisanih građana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika, zasnovan na rezultatima PULS-a.

Specifični ciljevi projekta:
Mostar:

1. Unaprijediti komunikaciju izmedju građana i vijećnika
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave

Jablanica:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti komunikaciju između građana i vijećnika
3. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa ciljem poboljšanja kvalitete života građana

Konjic:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa ciljem poboljšanja kvalitete života građana
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave

Ciljane skupine

- Građani u 3 izabrane jedinice lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanjskom kantonu/županiji, koji će biti obuhvaćeni glavnim projektnim aktivnostima
- Jedinice lokalne samouprave (3 jedinice: Mostar, Konjic i Jablanica)
- NVO predstavnici iz Hercegovačko-neretvanjskog kantona/županije
- predstavnici vlasti drugih Općina, koje bi isti mogle koristiti kao primjer dobre prakse
- građani drugih Općina Federacije BiH
- Mediji

IZVJEÅ TAJI

Ispod možete pogledati izvještaj za Općinu Jablanica:
Izvještaj iz Općine Jablanica

Ispod možete pogledati izvještaj za Općinu Konjic:
Izvještaj iz Općine Konjic

Ispod možete pogledati izvještaj za Grad Mostar:
Izvještaj za Grad Mostar

TONSKI ZAPISI

Ispod možete poslušati tonski zapis sa JAVNE TRIBINE održane u JABLANICI:
TONSKI ZAPIS>>

Ispod možete poslušati tonski zapis sa JAVNE TRIBINE održane u KONJICU:
TONSKI ZAPIS>>

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno