Pretraga Sajta

image image

Poboljšanje usluga likalne samouprave u BiH

Kao nastavak projekta "Monitoring javnih usluga na lokalnom nivou - građani i lokalna vlast zajedno do boljih usluga" Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u 2013. godini implementira Projekat "Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH".
Projekat će se implementirati na nivou Grada Mostara, te Općina Konjic i Jablanica.
Projekat "Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH" finansiran je od strane Fonda otvorenog društva BiH.

Opći cilj projekta:
Povećanje odgovornosti lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga/povećanju kvaliteta života građana kroz efikasno uključivanje informisanih građana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika, zasnovan na rezultatima PULS-a.

Specifični ciljevi projekta:
Mostar:

1. Unaprijediti komunikaciju izmedju građana i vijećnika
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave

Jablanica:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti komunikaciju između građana i vijećnika
3. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa ciljem poboljšanja kvalitete života građana

Konjic:
1. Povećati informiranost građana i novoizabranih vijećnika o rezultatima istraživanja zadovoljstva građana javnim uslugama na lokalnom nivou
2. Unaprijediti kapacitete povjerenika mjesnih zajednica i NVO-a iz projektne oblasti sa ciljem poboljšanja kvalitete života građana
3. Povećati informiranost građana o nadležnostima lokalne uprave

Ciljane skupine

- Građani u 3 izabrane jedinice lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanjskom kantonu/županiji, koji će biti obuhvaćeni glavnim projektnim aktivnostima
- Jedinice lokalne samouprave (3 jedinice: Mostar, Konjic i Jablanica)
- NVO predstavnici iz Hercegovačko-neretvanjskog kantona/županije
- predstavnici vlasti drugih Općina, koje bi isti mogle koristiti kao primjer dobre prakse
- građani drugih Općina Federacije BiH
- Mediji

IZVJEŠTAJI

Ispod možete pogledati izvještaj za Općinu Jablanica:
Izvještaj iz Općine Jablanica

Ispod možete pogledati izvještaj za Općinu Konjic:
Izvještaj iz Općine Konjic

Ispod možete pogledati izvještaj za Grad Mostar:
Izvještaj za Grad Mostar

TONSKI ZAPISI

Ispod možete poslušati tonski zapis sa JAVNE TRIBINE održane u JABLANICI:
TONSKI ZAPIS>>

Ispod možete poslušati tonski zapis sa JAVNE TRIBINE održane u KONJICU:
TONSKI ZAPIS>>

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno