Pretraga Sajta

image image image image image

Vijećnik-Građanin

Manager projekta: Igor Kajgana

Projekt "Vijećnik - Građanin"


Agencija lokalne demokratije Mostar kroz svoj Resursni Centar za Demokratizaciju (RCD), u suradnji sa Gradskim vijećem Grada Mostara i Gradskom upravom, implementira projekt: "Vijećnik - Građanin" koji se provodi u 2010 godini. Projekt financira talijanska Regija Puglia i Fond otvorenog društva BiH.

Ciljevi projekta su:

- Promocija rada Gradskog vijeća Grada Mostara
- Unaprijeđenje komunikacije između građana i Gradskog vijeća Grada Mostara
- Osnaženje kapaciteta građana u zagovaranju svojih interesa i prava

Najvažnije aktivnosti ovog projekta su:

- Istraživanje utjecaja mjesnih zajednica na rad Gradskog vijeća i Gradske uprave, utvrđivanje stvarnih potreba građana, te izrada liste prioritetnih problema unutar 43 mjesne zajednice u 6 gradskih područja Grada Mostara: Uposlenici LDA su tokom proteklih mjeseci posjetili svih 6 Gradskih područja te održali sastake sa šefovima Gradskih područja i povjerenicima Mjesnih Zajednica (MZ).Tom prilikom povjerenicima MZ pojašnjeni su svrha i ciljevi projekta "Vijećnik - Građanin", također povjerenici MZ, kao relevantni uzorak za spomenuto istraživanje, ispunili su anketne upitnike. Obrađeni rezultati, analize i zaključci ovog istraživanja uručeni su vijećnicima Gradskog Vijeća Grada Mostara i funkcionerima Gradske Uprave Grada Mostara.

- Organizacija sedam javnih tribina u Gradskim područjima: Na tribinama sudjeluju građani i gradski vijećnici, izabranici gradskih područja u Gradskom Vijeću. Ova aktivnost podrazumjeva po jednu javnu tribinu u svakom od 6 Gradskih područja, kao i jednu finalnu tribinu koja će okupiti sve političke stranke koje participiraju radu u Gradskog Vijeća Grada Mostara. Na tribinama, u izravnoj komunikaciji sa vijećnicima, građani svoje probleme i upite, a vijećnici objašnjavaju rad i ulogu Gradskog Vijeća Grada Mostara i odgovaraju na postavljena pitanja.

Nakon provedenog istraživanja i održavanja sedam javnih tribina, bit će izdana publikacija koja će moći poslužiti kao platforma za rad Gradskog vijeća Mostara u 2011. godini.

Osim ovih aktivnosti, projekat "Vijećnik - Građanin" sprovodi konstantnu promociju Komunikacijskog sistema Gradskog Vijeća ParlaNet-a, besplatnog pravnog savjetovališta za građane u prostorijama LDA Mostar i drugih aktivnosti u sklopu projekta "Vijećnik - Građanin"

Sve novosti u vezi napredovanja ovoga projekta možete pronaći u rubrici "Vijesti".

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno