Pretraga Sajta

image image

Vijećnik-Građanin

Manager projekta: Igor Kajgana

Projekt "Vijećnik - Građanin"


Agencija lokalne demokratije Mostar kroz svoj Resursni Centar za Demokratizaciju (RCD), u suradnji sa Gradskim vijećem Grada Mostara i Gradskom upravom, implementira projekt: "Vijećnik - Građanin" koji se provodi u 2010 godini. Projekt financira talijanska Regija Puglia i Fond otvorenog društva BiH.

Ciljevi projekta su:

- Promocija rada Gradskog vijeća Grada Mostara
- Unaprijeđenje komunikacije između građana i Gradskog vijeća Grada Mostara
- Osnaženje kapaciteta građana u zagovaranju svojih interesa i prava

Najvažnije aktivnosti ovog projekta su:

- Istraživanje utjecaja mjesnih zajednica na rad Gradskog vijeća i Gradske uprave, utvrđivanje stvarnih potreba građana, te izrada liste prioritetnih problema unutar 43 mjesne zajednice u 6 gradskih područja Grada Mostara: Uposlenici LDA su tokom proteklih mjeseci posjetili svih 6 Gradskih područja te održali sastake sa šefovima Gradskih područja i povjerenicima Mjesnih Zajednica (MZ).Tom prilikom povjerenicima MZ pojašnjeni su svrha i ciljevi projekta "Vijećnik - Građanin", također povjerenici MZ, kao relevantni uzorak za spomenuto istraživanje, ispunili su anketne upitnike. Obrađeni rezultati, analize i zaključci ovog istraživanja uručeni su vijećnicima Gradskog Vijeća Grada Mostara i funkcionerima Gradske Uprave Grada Mostara.

- Organizacija sedam javnih tribina u Gradskim područjima: Na tribinama sudjeluju građani i gradski vijećnici, izabranici gradskih područja u Gradskom Vijeću. Ova aktivnost podrazumjeva po jednu javnu tribinu u svakom od 6 Gradskih područja, kao i jednu finalnu tribinu koja će okupiti sve političke stranke koje participiraju radu u Gradskog Vijeća Grada Mostara. Na tribinama, u izravnoj komunikaciji sa vijećnicima, građani svoje probleme i upite, a vijećnici objašnjavaju rad i ulogu Gradskog Vijeća Grada Mostara i odgovaraju na postavljena pitanja.

Nakon provedenog istraživanja i održavanja sedam javnih tribina, bit će izdana publikacija koja će moći poslužiti kao platforma za rad Gradskog vijeća Mostara u 2011. godini.

Osim ovih aktivnosti, projekat "Vijećnik - Građanin" sprovodi konstantnu promociju Komunikacijskog sistema Gradskog Vijeća ParlaNet-a, besplatnog pravnog savjetovališta za građane u prostorijama LDA Mostar i drugih aktivnosti u sklopu projekta "Vijećnik - Građanin"

Sve novosti u vezi napredovanja ovoga projekta možete pronaći u rubrici "Vijesti".

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno