Pretraga Sajta

image image image image image

Uspostavljanje Agencije lokalne demokratije (LDA) u Mostaru

Projekti i aktivnosti 2004-2006

Uspostavljanje Agencije lokalne demokratije (LDA) u Mostaru

 

U cilju vođenja dijaloga između dvije etničke grupe, te obezbjeđenja i jačanja civilnog društva sa praktičnim mogućnostima za zaposlenje, uspostavljanje Agencije uključuje takođe aktivnosti koje vode ka ovome cilju, a to su: kurs za turističke vodiče, dijalog kroz praksu – simulacija suđenja i formiranje Vijeća svih srednjih škola.

Ciljevi

Jačanje operativnih kapaciteta LDA Mostar u regiji Hercegovine, podržavanje konkretnih inicijativa sa ciljem unapređenja međuetničkog dijaloga među univerzitetima i učenicima srednjih škola, kao i profesionalno osposobljavanje građana koji mogu biti angažovani u sektoru turizma.

Pregled

Zvanično otvorenje LDA Mostar (22. novembra 2004.) inicirano je od strane potencijalnih partnera, međunarodnih i lokalnih organizacija, Udruženja Agencija lokalne demokratije te od strane grada Mostara. Ovaj korak je bio esencijalan za grad i regiju Hercegovine s obzirom na političku i ekonomsku situaciju u gradu, kao što je etnička podjeljenost, visok stepen nezaposlenosti i nedostatak visokoobrazovanih stručnjaka, što su pitanja koja grad mora da riješi. Na taj način je LDA sebe obavezala na aktivnosti poput međuetničkog dijaloga i stvaranja mogućnosti za zaposlenje kao i ostale aktivnosti koje će unaprijediti političku i ekonomsku situaciju u mostarskoj društvenoj zajednici.

Rezultati

Kurs za turističke vodiče

Kurs je ima 30 polaznika a fokusiran je na aktivnosti njihovog osposobljavanja za posao turističkih vodiča za područje Zapadne Hercegovine i HN Kantona, te na razvoj nadležnosti potrebnih za certificiranje ovoga zanimanja. LDA Mostar je proveo obuku u saradnji sa Centrom za komercijalni menadžment (CKM), koji je obezbjedio kvalifikovane trenere. Vodeće turističke agencije u regiji su pružile svoju pomoć za praktični dio kursa. Jedan od najvažnijih rezultata kursa je taj da su se LDA Mostar, CKM i Federalno Ministarstvo trgovine i turizma usaglasili oko sadržaja pravilnika koji će turistički vodiči koristiti za državni ispit. Posljednja informacija vezana za ovaj pravilnik je ta da je federalna vlada izvršila procjenu, te će pravilnik postati punovažan nakon objave u “Službenom listu”.
Ministarstvo trgovine i turizma je počelo sa formiranjem ispitne komisije, koja će omogućiti prvi državni ispit za turističke vodiče u Bosni i Hercegovini uz mogućnost dobivanja diplome turističkog vodiča.

Dijalog kroz praksu – simulacija suđenja

Aktivnosti su se sastojale od neformalnih treninga sa ciljem unapređenja međuetničkog dijaloga između Sveučilišta Mostar i Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar, kao i da se nadomjesti nedostatak praktičnog rada u procesu učenja koji je uključivao obe institucije. Trening je omogućio studentima da svoje teoretsko znanje isprobaju u praksi putem stvarnih slučajeva. Ukupno 15 učesnika, studenata pravnih fakulteta, je prisustvovalo treningu koji je realizovan u dva segmenta tokom perioda od 6 mjeseci. Finalni rezulati aktivnosti su bila dva suđenja iz oblasti krivičnog/građanskog procesnog prava, koja su realizovana uz pomoć dva asistenta sa pravnih fakulteta i dva stručnjaka koji su imali ulogu sudije. Ovi slučajevi su simulirani i presude donesene. Svih 15 učesnika je primilo diplome potpisane od strane Dekana Pravnih fakulteta sa oba Univerziteta.

Radionica na uspostavi Unije Vijeća učenika srednjih škola Mostara

Uloga Unije je bila da promoviše ideju same Unije kao aktivnost, kao i da lobira kod drugih srednjih škola da se uključe u aktivnost Unije. Tijelo Unije čine tri gimnazije sa područja grada Mostara (II Gimnazija uređena po federalnom nastavnom programu; Gimnazija Mostar federalni i hrvatski nastavni program i Gimnazija “Fra Grge Martić” hrvatski nastavni program). Ovaj oblik multietničke strukture je putokaz ostalim srednjim školama. Unija je registrovana kao legalno, nevladino, nepartijsko i neprofitabilno tijelo sa ciljem okupljanja učenika iz svih srednjih škola i njihovog osposobljavanja da utiču na formulisanje nastavnog procesa. Unija ima mogućnost sopstvene promocije i organizacije sastanaka sa drugim srednjim školama. S obzirom na pomenute rezultate, Unija svih srednjih škola je učestvovala na seminaru “Koordinaciono tijelo Hercegovine za Vijeća studenata” koji je organizovao OSCE (Odjel za obrazovanje) u Neumu (Bosna i Hercegovina) u oktobru 2005.

Partneri

Centar za komercijani menadžment Mostar, vodeće turističke agencije u regiji, Sveučilište Mostar (Pravni fakultet) i Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar (Pravni fakultet), Fortuna Trade Tours Ltd., Udruženje mladih “Graditelji mira”.

Trajanje: Juni – decembar 2005.

Lokacija: Mostar i Hercegovačko-neretvanski Kanton

Donator: Stalni predstavnik Luxemburga pri Vijeću Evrope

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

 

LDA Izdvojeno