Pretraga Sajta

image image

Trening na temu Strateško planiranje održava se od 10. do 12.12.2011. godine u Prijedoru, u organizaciji Udruženja gra?ana „DON” Prijedor. Treneri na treningu su Murisa Maric (DON Prijedor) i Svetlana Snežana Šešlija (ToPeer Doboj). U?esnici na treningu su nevladine organizacije iz Biha?a, Breze, Mostara, Prijedora, Tuzle i Zavidovi?a.
Ovaj trening je prvi u nizu treninga za ja?anje kapaciteta civilnog društva predvi?enih projektom regionalne saradnje: Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, sredstvima obezbije?enim iz programa „Podrška mrežama organizacija civilnog društva“.

Vode?i partner projekta je Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA), dok su ostali partneri ?lanovi ALDA mreže iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije – Agencije lokalne demokratije Mostar, Zavidovi?i, Osijek i Subotica, kao i Forum gra?ana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Biha?, lokalne nevladine organizacije koje u?inkovito doprinose lokalnom demokratskom razvoju i implementaciji opštinskih ugovora o saradnji.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno