Pretraga Sajta

image image image image image

03-09.11.2011. - Interkulturalni trening o ljudskim pravima

Agencija lokalne demokratije Mostar, u suradnji sa 9 evropskih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima mladih, implementira projekat Volontiranje kroz edukaciju o ljudskim pravima.
Projekat je financiran iz programa Mladi u akciji EACEA, Suradnja sa susjednim zemljama EU.

Kao okosnica ovog projekta namjenjenog mladima odran je sedmodnevni trening za sudionike iz 10 razli?itih zemalja kako jugoisto?ne Evrope, tako i zemalja ?lanica Evropske unije.
Interkulturalni trening o ljudskim pravima organiziran je u Mostaru, u periodu od 3.-09.11.2011. godine. 30 sudionika, predstavnika partnerskih organizacija iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Italije, Ma?arske, Rumunjske, Turske i Portugala okupilo se na jednom mjestu sa ciljem promicanja inkluzije i pove?anje sudjelovanja mladih sa poteko?ama u razvoju u drutvu, te izgradnji budu?e Evrope, kako bi se pove?ala svijest o vanosti me?usobnog razumijevanja i kulturne razli?itosti za bolji ivot mladih kao evropskih gra?ana. Trening je imao za cilj pripremiti mlade ljude za planiranje i pokretanje aktivnosti mladih vezanih za obrazovanje o ljudskim pravima osobito u okviru programa Mladi u akciji.
Pored toga, ovaj interkulturalni trening bio je prilika za upoznavanje, razmjenu iskustava, dobrih praksi te povezivanje me?u organizacijama partnerima projekta, te je za sudionike predstavljao priliku za irenje vidika, upoznavanje novih ljudi, kultura, obi?aja, istorije, kao i za stjecanje novih prijateljstava, to u mnogome doprinosi razvoju mlade osobe lidera, gdje je u prvi plan stavljen, prije svega, osobni razvoj sudionika, te pruanje mogu?nosti pojedincima za angaman u vidu edukatora za ljudska prava u budu?nosti.
Svi u?esnici su uspjeno proli edukaciju i svoj angaman i marljivost okrunili diplomom Youth-pass, koja predstavlja formu prepoznavanja znanja i vjetina ste?enih tokom projekta.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno