Pretraga Sajta

image image image image image

21.09.2011. - Izaberimo mir zajedno

Obiljeavanje Dana mira u Sarajevu i Derventi

Mirovne aktivisti?ke organizacije ?e 21. septembra/rujna 2011. godine, na Trgu djece Sarajeva pod okriljem neformalne Mree za izgradnju mira (www.mreza-mira.net) obiljeiti Me?unarodni dana mira pod nazivom Izaberimo mir zajedno.
U isto vrijeme ?e i Regionalna mirovna inicijativa u Derventi organizirati obiljeavanje pod nazivom I solidarnost je put ka miru. Obiljeavanje Me?unarodnog dana mira ima za cilj promovirati vanost mirovnog aktivizma u Bosni i Hercegovini, kao i istaknuti vanost bavljenja ovom problematikom. Obiljeavanje Me?unarodnog dana mira ima za cilj promovirati vanost mirovnog aktivizma u Bosni i Hercegovini, kao i istaknuti vanost bavljenja ovom problematikom.

Prezentacijom svojih aktivnosti mirovni aktivisti ?e poslati poruku mira i pozvati sve gra?anke i gra?ane Bosne i Hercegovine i svijeta na mir, suivot i razumijevanje.

U prilogu (klikom na ovaj link) moete prona?i draft protokol obiljeavanja za Sarajevo, kao i promotivni plakat za Derventu.

Za sve dodatne informacije za Sarajevo kontakt osoba je Goran Bubalo (033/617 573, 061/211 079), i za Derventu Demil Vejzovi?, ReMi (066/904 671) i Annett Werner, pax christi (053/312 680).

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno