Pretraga Sajta

image image

13.07.2011. EU fondovi i IPA za Bosnu i Hercegovinu

Trening na temu Javno zagovaranje i lobiranje
Agencija lokalne demokratije Mostar u okviru projekta POPoWO (People Organize Prevention ofWater Overflow) organizirala je u Ljubinju 13. 7. 2011. godine trening temu:
EU fondovi i IPA za Bosnu i Hercegovinu. Ovo je prvi trening koji je implementiran u sklopu projekta POPoWO, a isti je imao za cilj upoznati predstavnike op?ina ?apljina, Ljubinje, Ravno i Trebinje, predstavnike javnih institucija, nevladinih organizacija, udruenja lovaca i poljoprivrednih zadruga sa strukturom i uvjetima dobivanja na koritenje sredstava iz EU fondova.

Neke od tema koje su obra?ivane na treningu su: Instrument IPA 2007 2013, fondovi EU: Podrka realizaciji zajedni?kih politika EU, programi zajednice, 5 komponenti IPA fondova , komponenta 1 Podrka tranziciji i institucionalnoj izgradnji (struktura, politi?ki uvjeti, socio ekonomski uvjeti, Europski standardi, korisnici) , komponenta 2 Prekograni?na suradnja (svrha, programi i korisnici).

Projekat POPoWO je finansiran od strane Europske unije.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno