Pretraga Sajta

image image image image image

07.04.- 10.04.2011. - Lokalna uprava i liderstvo

II generacija kole lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, II Seminar Lokalna uprava i liderstvo
Hotel Hollywood, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 7-10 april 2011.

U organizaciji Vije?a Evrope, te uz finasijsku podrku vlada Lihtentajna i Japana, kolu je poha?alo 37 u?esnika, predstavnika lokalnih administracija i nevladinih organizacija zemalja regiona uz vodstvo stru?njaka Vije?a Evripe i zemalja Evropske unije.
Polaznicima su se obratiali Gdin. Francois Friederich, Vije?e Europe, HE Gdin. Futao Motai, Ambasador Japana, Gdja. Mary Ann Hennessey, efica ureda Vije?a Europe u Sarajevu, Gdja. Nawel Rafik Elmrini, Zamjenica gradona?elnika Strasbourga i Gdin. Igor Kamo?aji, Zamjenik gradona?elnika Sarajevo. Seminar je odran uz vodstvo predava?a Gdje. Nensy Forbord i Gdina Igora Gaona.


U organizaciji LDA Mostar koli su prisustvovali ef odjela za organizaciju, pravne poslove i op?u upravu Grada Mostara i delegate LDA Mostar.
Prvi seminar odran je u Be?i?ima (Crna Gora) 03 06. februara/velja?e 2011, tre?i ?e se odati u Albaniji 26 - 28. maja/ svibnja i finalna konferencija od 29. juna/lipnja do 03. jula/srpnja u Strasburu.
Osnovni cilj kole ja poboljati efikasnost javnih slubi.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno