Pretraga Sajta

image image

07.04.- 10.04.2011. - Lokalna uprava i liderstvo

II generacija kole lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, II Seminar Lokalna uprava i liderstvo
Hotel Hollywood, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 7-10 april 2011.

U organizaciji Vije?a Evrope, te uz finasijsku podrku vlada Lihtentajna i Japana, kolu je poha?alo 37 u?esnika, predstavnika lokalnih administracija i nevladinih organizacija zemalja regiona uz vodstvo stru?njaka Vije?a Evripe i zemalja Evropske unije.
Polaznicima su se obratiali Gdin. Francois Friederich, Vije?e Europe, HE Gdin. Futao Motai, Ambasador Japana, Gdja. Mary Ann Hennessey, efica ureda Vije?a Europe u Sarajevu, Gdja. Nawel Rafik Elmrini, Zamjenica gradona?elnika Strasbourga i Gdin. Igor Kamo?aji, Zamjenik gradona?elnika Sarajevo. Seminar je odran uz vodstvo predava?a Gdje. Nensy Forbord i Gdina Igora Gaona.


U organizaciji LDA Mostar koli su prisustvovali ef odjela za organizaciju, pravne poslove i op?u upravu Grada Mostara i delegate LDA Mostar.
Prvi seminar odran je u Be?i?ima (Crna Gora) 03 06. februara/velja?e 2011, tre?i ?e se odati u Albaniji 26 - 28. maja/ svibnja i finalna konferencija od 29. juna/lipnja do 03. jula/srpnja u Strasburu.
Osnovni cilj kole ja poboljati efikasnost javnih slubi.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno