Pretraga Sajta

image image

31.03.-02.04.2011. - REGIONALNA PARTNERSTVA ZA INTERKULTURALNU SURADNJU

Agenicja loklane demokratije Mostar, organizira zavrnu konferenciju projekta
REGIONALNA PARTNERSTVA ZA INTERKULTURALNU SURADNJU
www.regionalicc.net
Tema konferenije je PARTICIPACIJA I INTERKULTURALNA UPRAVA NA LOKALNOJ RAZINI NA BALKANU: IZAZOVI I EUROPSKE PERSPEKTIVE Ovaj dvogodinji regionalni projekt provodi se uz potporu Europske komisije, Op?a uprava za proirenje regionalni programi, te u okviru programa Konsolidacija partnerstva civilnog drutva i lokalnih vlasti u podru?ju manjinskih prava u regiji. Nositelj projekta ja Gradska uprava Subotica, Srbija, www.subotica.rs a partneri na projektu su Asocijacija Agencija lokalne demokracije www.alda-europe.eu, Light House Media Centre, Wolverhampton, UK www.light-house.co.uk, Centar lokalne demokratije Subotica, Srbija www.lda-subotica.org, Agencija lokalne demokracije Osijek, Hrvatska www.ldaosijek.hr i Agencija lokalne demokratije Mostar, Bosna i Herzegovina www.ldamostar.org.
Konferencija ?e dati pregled aktivnosti provedenih tijekom protekle dvije godine te predstavnicima civilnog sektora i lokalnih vlasti iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Herzegovine i njihovim kolegama iz EU osigurati prostor za interakciju i raspravu o bitnim konceptima koji se odnose na demokratsku participaciju i dobru lokalnu upravu.

Na ovom dvodnevnom skupu koji ?e se odrati u hotelu Ero u Mostaru 31/03 02/04 sa po?etkom u 11:00h o?ekuje se prisustvo velikog broja gostiju zemalja regiona i Europske Unije.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno