Pretraga Sajta

image image image image image

31.03.-02.04.2011. - REGIONALNA PARTNERSTVA ZA INTERKULTURALNU SURADNJU

Agenicja loklane demokratije Mostar, organizira zavrnu konferenciju projekta
REGIONALNA PARTNERSTVA ZA INTERKULTURALNU SURADNJU
www.regionalicc.net
Tema konferenije je PARTICIPACIJA I INTERKULTURALNA UPRAVA NA LOKALNOJ RAZINI NA BALKANU: IZAZOVI I EUROPSKE PERSPEKTIVE Ovaj dvogodinji regionalni projekt provodi se uz potporu Europske komisije, Op?a uprava za proirenje regionalni programi, te u okviru programa Konsolidacija partnerstva civilnog drutva i lokalnih vlasti u podru?ju manjinskih prava u regiji. Nositelj projekta ja Gradska uprava Subotica, Srbija, www.subotica.rs a partneri na projektu su Asocijacija Agencija lokalne demokracije www.alda-europe.eu, Light House Media Centre, Wolverhampton, UK www.light-house.co.uk, Centar lokalne demokratije Subotica, Srbija www.lda-subotica.org, Agencija lokalne demokracije Osijek, Hrvatska www.ldaosijek.hr i Agencija lokalne demokratije Mostar, Bosna i Herzegovina www.ldamostar.org.
Konferencija ?e dati pregled aktivnosti provedenih tijekom protekle dvije godine te predstavnicima civilnog sektora i lokalnih vlasti iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Herzegovine i njihovim kolegama iz EU osigurati prostor za interakciju i raspravu o bitnim konceptima koji se odnose na demokratsku participaciju i dobru lokalnu upravu.

Na ovom dvodnevnom skupu koji ?e se odrati u hotelu Ero u Mostaru 31/03 02/04 sa po?etkom u 11:00h o?ekuje se prisustvo velikog broja gostiju zemalja regiona i Europske Unije.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno