Pretraga Sajta

image image image image image

18.02.2011. - Finalna konferencija projekta Mo.StarT-V

Italijanska Provincija Gorizia u suradnji sa partnerima iz Italije NVO Kallipolis, Associazione della Stampa del Friuli Venezia Giulia i Fondazione Luchetta Ota DAngelo Hrovatin (O.N.L.U.S.), te partnerima iz BiH Agencijom lokalne demokratije (LDA) Mostar i Udruenjem za poduzetnitvo i posao LiNK Mostar na teritoriji grada Mostara implementira jednogodinji projekat Mo.StarT-V (MOstar.STrategies and Activities to Realize Training in Videojournalism), uz finansijsku potporu Autonomne regije Friulia Venezia Giulia.

Op?i cilj projekta jeste: unaprijediti ekonomski razvoj Mostara uz pove?anje mogu?nosti za zapoljavanje mladih.

Ovim projektom, pored edukativnog dijela, mladi se ele potaknuti na u?e?e u javnom ivotu grada Mostara, te se kroz sam projekat proima tema Javnih prostora.
S obzirom na vanost komunikacije sektora u globalnom kontekstu i njegov razvoj, projekt ima za cilj osposobiti mlade ljude na profesionalan na?in u podru?ju Nezavisnog video novinarstva kao alata za usporedbu, u?enje, poticatnje dijaloga i interkulturalne razmjene. Koriste?i alate komunikacije i kroz istraivanje javnih prostora, mladi ljudi mogu razumjeti socijalne i kulturne veze koje grad skriva te na taj na?in postati aktivni sudionici u civilnom drutvu. Radionicu video novinarstva vodio je italijanski free-leanser, stru?njak za dokumentarni film, g. Gianpaolo Rampini.
Kona?ni rezultat ove radionice video novinarstva jeste dokumentarni film o suvremenoj viziji Mostara, uradjenoj od strane polaznika radionice uz u?e?e gra?ana.
Kao druga faza projekta planirana je i dvodnevna radionica participativnog planiranja namjenjena svim gra?anima grada Mostara, gradskim vlastima, na kojoj ?e biti govora o ure?enju javnih prostora, te ce se zajedni?ki planirati javni prostori kako bi se osigurao uvid i perspektive za budu?i razvoj grada.
Tre?a faza projekat planirana je u vidu radionice Pokretanje biznisa koja je namjenjena u?esnicima, polaznicima kole video novinarstva, na kojoj ce biti izradjen biznis plan za narednih godinu dana, obzirom da je cilj obuke registracija dodatne djelatnosti Produkcijske kuce pri OKC Abrasevic, koji je ujedno I logisti?ka podrska ovom projektu. Time bi se omogu?ilo nekolicini zaljubljenika u video novinarstvo da nastave sa svojim radom I time sebi kreiraju radne pozicije.

Sve tri faze prjekt uspjeno se privode kraju, uz svesrdnu pomo? i podrku svih partnera, kao i korisnika projekta.
LDA Mostar u suradnji sa OKC Abraevi?em, korisnkom ovog projekta, 14. marta/oujka 2011. godine organizirati ?e zavrnu konferenciju na kojoj ?e biti predstavljeni rezultati projekta, te ?e biti prikazan dokumentarni film, uradjen tokom implementacije projekta, od strane u?esnika radionice video-novinarstva, Mo.StarT-V video grupe.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedničke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno