Pretraga Sajta

image image

II generacija Škole lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Prijave ?e se primati do do 12. Feb 2010    

I Seminar - “Izazovi lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu” Be?i?i, Crna Gora, 3.-6. februar/velja?a 2011.
U organizaciji Vije?a Evrope, te uz finasijsku podršku vlada Lihtenštajna i Japana, školu je poha?alo 37 u?esnika, predstavnika lokalnih administracija i nevladinih organizacija zemalja regiona uz vodstvo stru?njaka Vije?a Evripe i zemalja Evropske unije. U organizaciji LDA Mostar školi su prisustvovali šef odjela za organizaciju, pravne poslove i op?u upravu Grada Mostara i delegate LDA Mostar.

Drugi seminar ?e se održati u Sarajevu 07 – 10. aprila/travnja, tre?i u Albaniji 26 - 28. maja/ svibnja i finalna konferencija od 29. juna/lipnja do 03. jula/srpnja u Strasburu.

Osnovni cilj škole ja poboljšati efikasnost javnih službi.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno