Pretraga Sajta

image image image image image

II generacija Škole lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu. Prijave ?e se primati do do 12. Feb 2010    

I Seminar - “Izazovi lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu” Be?i?i, Crna Gora, 3.-6. februar/velja?a 2011.
U organizaciji Vije?a Evrope, te uz finasijsku podršku vlada Lihtenštajna i Japana, školu je poha?alo 37 u?esnika, predstavnika lokalnih administracija i nevladinih organizacija zemalja regiona uz vodstvo stru?njaka Vije?a Evripe i zemalja Evropske unije. U organizaciji LDA Mostar školi su prisustvovali šef odjela za organizaciju, pravne poslove i op?u upravu Grada Mostara i delegate LDA Mostar.

Drugi seminar ?e se održati u Sarajevu 07 – 10. aprila/travnja, tre?i u Albaniji 26 - 28. maja/ svibnja i finalna konferencija od 29. juna/lipnja do 03. jula/srpnja u Strasburu.

Osnovni cilj škole ja poboljšati efikasnost javnih službi.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


VOLS EUROPE. Volunteer Management in Europe’s Youth sector

Volontiranje među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih...


WOMEN’S COMMUNICATION FOR SOLIDARITY/WOMCOM

povećanje kapaciteta i postizanje napretka mladih žena na ruralnim područjima Zapadnog Balkana...


PROJEKT BALKAN KALEIDOSCOPE

cilj projekta je promovirati mladim ljudima dublje razumijevanje zajedniÄŤke europske povjesti...


YOUTH ADVOCATE

pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj...


Naši Partneri

LDA Izdvojeno