Youth Megaphone

International Youth Day Celebration

Međunarodi Dan Mladih obilježiti će se 12 Augusta kroz javni performans Youth megaphone. Youth megaphone je aktivnost koja će se sprovesti u 8 gradova širom regiona, gdje Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana implementira svoje projekte.

Timovi savjetnika za mlade će vršiti promotivnu kampanju u svojim gradovima i omogućiti priliku mladima da njihov glas dođe u javni diskurs. Timovi će obezbijediti dva načina za to: jedan je korištenjem megafona kojim će se poslati jasna poruka mladih ljudi, njihove ideje i potrebe u društvu, a drugi je mogućnost ostavljanja poruke u kutiju koja će biti postavljena na mjestu performansa.

Sve kreirane poruke će se integrisati u jedinstven dokument koji će se prezentirati lokalnoj upravi tijekom aktivnosti Youth Taking over Day.

Ova aktivnost ima dva cilja: jedan je simboličan. da omogući alate i mehanizme za mlade da dignu svoj glas i dobiju priliku za aktivnim učešćem u socijalnom životu svoje lokalne zajednice, i drugi cilj je da neformalnim mehanizmima se obuhvati veći broj mladih ljudi i saslušaju njihove potrebe o kvaliteti njihovog života u koju je integrisana lokalna zajednica.

Aktivnost Youth megaphone će se održati i u Gradu Mostaru 12.8.2018. godine.

 

Zadnje novosti

Translate »