Tag

Mladi Balkana za Evropu

Mladi Balkana za Evropu

/ / / /
Učešće OCD-a u kreiranju politika i praćenju procesa europskih integracija na Zapadnom Balkanu i angažman mladih za aktivnije učestvovanje u ovom procesu…
Translate »