Tag

LDA Mostar

IMPACT

/ / / / / / /
Jačanje socijalne inkluzije migranata u lokalnim zajednicama Zapadnog Balkana putem scenskih umjetnosti…

CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope

/ / / / /
Produbljivanje veza između zajednica Europske unije i onih izvan EU kroz sličnosti i različitosti pojedih kulturnih nasljeđa...

Snapshots from the borders – Mali gradovi suočeni s globalnim izazovima agende 2030.

/ / /
Jačanje nove mreže među gradovima suočenima s migracijskim tokovima na granicama EU, kao način promoviranja učinkovitijih koherentnosti politike na svim razinama…

Komunikacija žena za solidarnost – WomCom

/ / / /
Mlade žene u ruralnim područjima Zapadnog Balkana suočavaju se s višestrukim oblicima diskriminacije.

Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova – URGENT

/ /
Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa donošenja odluka…