Category

Mladi

Mladi Balkana za Evropu

/ / / / / /
Učešće OCD-a u kreiranju politika i praćenju procesa europskih integracija na Zapadnom Balkanu i angažman mladih za aktivnije učestvovanje u ovom procesu…

Volontersko upravljenje u europskom sektoru mladih – VOLS EUROPE

Projekt želi podići svijest o volontiranju među mladima i organizacijama koje se bave pitanjima mladih u svrhu promoviranja Erasmus+ programa kao stimulansa za volontiranje…

Balkan Kaleidoscope

/ / /
Balkan Kaleidoskop projekt je koji dotiče temu jednog od najkrvavijih sukoba suvremene europske povijesti.

Youth’s Advocate – YouAct

Cilj ovog programa je pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj.

Komunikacija žena za solidarnost – WomCom

/ / / /
Mlade žene u ruralnim područjima Zapadnog Balkana suočavaju se s višestrukim oblicima diskriminacije.

Centar ADA Mostar

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije…

YOUth with a PLAN – YOUPLAN

Izgradnja kapaciteta savjetnika za mlade i voditelja projekata u segmentu rada s mladima i njihovim organizacijama, razvoj kvalitetnih međunarodnih (radnih) projekata mladih u E+ / […]

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana je nova platforma na području Zapadnog Balkana…

Speed Date a Politician

Povećati odgovornost i učešće mladih političara na političkoj sceni Mostara, te povećati motivaciju mladih za izlazak na izbore 2014. godine…
Translate »