Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u BiH – FAZA 2

Trajanje projekta:01/06/2013 - 01/01/2015
Donator:USAID BiH / Vijeće Evrope

Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u BiH - FAZA 2

Trajanje projekta: 01/06/2013 – 01/01/2015

Donator: USAID BiH / Vijeće Evrope

Opis projekta: USAID i Vijeće/Savjet Evrope realizuju drugu fazu programa Jačanje uloge žena i mladih političkih lidera u Bosni i Hercegovini. Nakon prve faze 21-mjesečnog programa koji je trajao od septembra 2011. godine do juna 2013. godine, druga faza se nastavlja do januara 2015. godine. Programske aktivnosti se realizuju u dva smjera, kako bi što bolje podržale snažnije uključivanje žena i mladih u političke procese u BiH.

Aktivnosti su  usmjerene na ostvarenje sljedećih ciljeva:
1) Veća angažovanost žena u političkim procesima; i
2) Stvaranje nove i odgovornije generacije lidera unutar političkih partija

Sveukupni cilj programa je da osnaži žene i mlade u svrhu preuzimanja aktivnije uloge u političkim procesima. Program će pomoći stvaranje nove i odgovornije generacije lidera  unutar političkih partija,  te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima, te povećati njihov angažman u politici.

Agencija lokalne demokratije Mostar u saradnji sa koordinatoricama, projektne aktivnosti će provoditi u periodu od marta do oktobra 2014. godine i to na području Grada Mostara, općina Jablanica i Konjic, te Posušje, Široki Brijeg, Ljubuški i Grude.  Organizirati će se ukupno 10 radionica na kojima se planira raditi sa ukupno 800 učesnica.

Brošuru projekta možete preuzeti OVDJE.