Pretraga Sajta

image image image

Vijesti 2017

Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

Kao dio programa Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana / Balkan regional platform for youth participation and dialogue, financiranog od European Union - EU, treće godine implementacije je uvedena i nova aktivnost vezana za promociju interkulturalnog dijaloga. Trodnevna razmijena 16 Dopisnika za mlade koji su dio regionalne mreže bit će organizirana i implemenirana od srpnja/jula do studenog/novembra 2017.

Read more: Interkulturalna razmijena Dopisnika za mlade

 

Regionalno istraživanje LDA Mostar

Regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Balkanu

Agencija lokalne demokratije Mostar zajedno sa još 6 Agencija lokalne demokratije (Prijedor, Zavidovići, Nikšić, Subotica, Knjaževac i Peja) i ALDA Skopje pokrenule su regionalno istraživanje na temu Kulturna participacija mladih na Balkanu, koje se provodi u okviru projekta Regionalna platforme za ucesce i dijalog mladih Balkana kofinanciranog od Europske unije.

Read more: Regionalno istraživanje LDA Mostar

   

Dopisnici za mlade iz Subotice

Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana: Dopisnici za mlade iz Subotice posjetili Mostar

U Mostaru su od 4.-7. srpnja/jula na razmijeni u sklopu aktivnosti programa Regionalne platforme za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana boravila dva Dopisnika za mlade iz Subotice koji su za zadatak imali istražiti lokalno kulturno naslijeđe i trenutnu kulturnu scenu što će u konačnici rezultirati video i tekstualnom reportažom koje će biti objavljene u Youth Cultural E-Magazine, novoj publikaciji  spomenutog programa.

Read more: Dopisnici za mlade iz Subotice

 

Rezultati Javnog poziva

Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijativa mladih Grada Mostara

Dana 5.7.2017. godine, u prostorijama Agencije lokalne demokratije Mostar zasjedala je komisija za evaluaciju projektnih prijedloga koji su pristigli u sklopu Javnog poziva za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Grada Mostara.

Read more: Rezultati Javnog poziva

   

Page 1 of 6

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno