Pretraga Sajta

image image image

Mobilnost mladih zapadnog Balkana

"MOBILNOST MLADIH ZAPADNOG BALKANA - SADAŠNJI IZAZOVI I BUDUĆE PERSPEKTIVE", UPOREDNI PREGLED I ANALIZA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana je projekat osmišljen da doprinese strukturisanju regionalne tematske saradnje i koordinacije između civilnog društva i javnih vlasti u zemljama Zapadnog Balkana, prije svega s ciljem da se poboljša okruženje za aktivizam i učešće mladih.

Kao rezultat druge godine rada na projektu, objavljen je komparativni pregled i analiza  pod naslovom: "Mobilnost mladih u zemljama Zapadnog Balkana - sadašnji izazovi i buduće perspektive".

 

Spomenuta publikacija je rezultat opsežnog istraživačkog rada na terenu obavljenog od strane tima stručnjaka, osoba koje rade s mladima i članova tima partnera projekta – Agencija lokalne demokratije. Istraživanja na terenu, sastanci fokus grupa, ankete urađene na terenu i putem interneta, provedeni su u tridesetak manjih lokalnih zajednica na prostoru cijelog regiona.
Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Evropske asocijacije za lokalnu demokratiju - ALDA i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.

Publikaciju možete pronaći OVDJE.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno