Pretraga Sajta

image image image

Godišnji izvještaji - Activity Reports

Godišnji izvještaj - 2010

Activity Report - 2010

Godišnji izvještaj - 2009

Activity Report - 2009

Godišnji izvještaj - 2008

Activity Report - 2008

Godišnji izvještaj - 2007

Activity Report - 2007

Godišnji izvještaj - 2004 do 2006

Activity Report - 2004 to 2006

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno