Pretraga Sajta

image image image

NEW HOPES / NOVE NADE

NEW HOPES / NOVE NADE @ MOSTAR, BOSNA I HERCEGOVINA

U okviru projekta Caravan NEXT "Gradovi koje pokreće umjetnost" Mostar će u periodu od 4. do 8. rujna/septembra 2017. godine biti domaćin međunarodnog festivala teatra u zajednici, s naglaskom na NOVE NADE za novu urbanu generaciju u gradu koji je preživio razaranje tijekom ratnih sukoba  na Balkanu 1993. godine.

Glavni cilj ovog kulturnog pothvata jest potaknuti inovativno i "izvan okvira" razmišljanje o kazališnom angažmanu društvene zajednice u etnički podijeljenom gradu. Moderni teatar zajednice ima za cilj poticanje građana svih dobnih skupina različitih etničkih i vjerskih pripadnosti i različitih društvenih slojeva kako bi sudjelovali u traženju zajedničkih kreativnih rješenja za društvenu angažiranost u javnom prostoru grada Mostara. Mostar se percipira kao grad koji obiluje skrivenim talentima, prirodnim i intelektualnim resursima i kao takav će igrati važnu ulogu u ovom karavanu teatarskih skupina iz cijele Europe. I Stari most, rijeka Neretva, toranj sa satom, Španjolski trg, stari nadgrobni spomenici, Blagaj ili stari zvuci sevdaha, svaki sa svojom bogatom povijesnom pričom učinit će ovaj događaj jedinstvenim kulturnim iskustvom.

Stoga je petodnevni program međunarodnog festivala teatra u zajednici posvećen povijesnoj i kulturnoj naraciji grada Mostara i njegovih građana, povijesti, sadašnjosti i budućnosti. Naše glavne teme su: Kultura sjećanja,  Mozaik Mostara,  Mostar – zajednički javni i kulturni prostori, Moj grad - Grad mladih, Mostar sevdah. Širok raspon kazališnih alata društvene zajednice bit će korišten kako bi animirao lokalne skupine mladih, kulturne i obrazovne ustanove, organizacije civilnog društva, lokalne vlasti...

Glavni partneri u organizaciji programa u Mostaru su lokalna organizacija civilnogdruštva Agencija lokalne demokratije Mostar (www.ldamostar.org) i Mostarski teatar mladih (http://mostartm.weebly.com/).

Caravan NEXT je veliki europski projekt gdje se kroz koncept teatra za zajednicu manifestacije širom Europe stimulira pojedinac i zajednica na razmišljanje o europskim izazovima u drugom mileniju. Ovaj projekt je zamišljen tako da povezuje profesionalne umjetnike sa zajednicama i lokalnim stanovništvom. U Caravan Next-u kazalište i umjetnost postaju sredstvo za stvaranje novih načina za suočavanje sa društvenim pitanjima i problemima moderne Europe. Od rujna/septembra 2015. do veljače/februara 2019. godine velika mreža europskih kazališnih organizacija i kulturnih institucija stvara kulturne manifestacije u 16 različitih europskih zemalja. Preko 30.000 građana Europe će biti uključeno u umjetničke i društvena događanja i performanse.

Projekt Caravan NEXT sufinanciran je od Europske unije, a lider projekta je OdineTeatret iz Danske.

PREUZMITE PROGRAM NA ENGLESKOM JEZIKU

PREUZMITE PROGRAM NA NAŠEM JEZIKU

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno