Pretraga Sajta

image image image

08.07.2005, gosp. Tommaso Vaccarezza je novi delegat

Sastanak Partnera LDA iz Mostara (Bosna i Hercegovina), 08.07.2005, gosp. Tommaso Vaccarezza je novi delegat

"08.07.2005, na sastanku partnera LDA iz Mostara (koja je po?ela sa radom u novembru 2005) predstavljen je novi delegat gosp. Tommaso Vaccarezza.
Sastanku su prisustvovali predstavnici Regije Puglia, grada Monfalcone, grada Mostara te grada Kragujevca. Ostali partneri (Vejle, Montegrotto Terme i Regija Sicilija) su izrazili formalno svoj izbor. Ispred ALDA-e prisustvovao je podpredsjednik gosp. Dobrica Milovanovi?, predsjednik gradskog vije?a Kragujevca, kao i direktorica Antonella Valmorbida."

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno