Pretraga Sajta

image image image

Flayeri za projekat „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“

Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“  izradila i distribuirala flayere koji zorno ukazuju nadležnosti Gradske Uprave Grada Mostara (5 odjela sa pripadaju?im službama).

Ukupno je izra?eno 17500 flayera, od kojih je distribuirano 8000 u prvom krugu. Flayeri su distribuirani u 6 Podru?nih ureda plus šalter sala u centru, 6 mati?nih ureda i 40 mjesnih zajednica u Gradu Mostaru.

Drugi krug distribucije flayera je predvi?en za 12 mjesec 2013. godine.

 

Projekt:  „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Flayere možete preuzeti pojedina?no klikom na slike koje vidite ispod:

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno