Pretraga Sajta

image image image

Susret sa pradstavnicima NVO-a u Mostaru

Administratorica UNDP-a i predsjedateljica Razvojne grupe UN-a BiH Helen Clark i ef Izaslanstva EU-a BiH, veleposlanik Peter Sorensen, susreli su se sa predstavnicima nevladinih Organizacija u Mostaru.

Pogledajte video na ovom LINKU

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno