Pretraga Sajta

image image image

Trening: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara“

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u sklopu projekta „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“ organizirala trening na temu: „ParlaNet – komunikacijski sistem Gradskog vije?a Grada Mostara“ za povjerenike mjesnih zajednica Grada Mostara.

Projekat „Poboljšanje usluga lokalne samouprave“  ima za cilj:
Pove?ati odgovornost lokalnih vlasti u pružanju javnih usluga i poboljšanju kvaliteta života gra?ana, kroz efikasno uklju?ivanje informisanih gra?ana u proces kreiranja i realizacije lokalnih politika.
Budu?i da u Gradu Mostaru egzistiraju  42 mjesne zajednice trening je podjeljen na dva dana. Isti je imao za cilj upoznati povjerenike Mjesnih zajednica sa komunikacijskim sistemom ParlaNet, njegovim prednostima i nedostatcima, te dati mogu?nost povjerenicima kada bude izabrano novo Gradsko vije?e Grada Mostara da lakše komuniciraju sa svojim vje?nicima.

 

Trening se održao dana 27 i 28. 06.2013 u Hotelu Ero.
Projekt je finansijski podržan od strane Fonda otvoreno društvo BiH.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno