Pretraga Sajta

image image image

Ciljevi

Ciljevi

- promidžba konkretnih inicijativa poticanja demokracije na lokalnom nivou

- izgradnja mostova između građana i vlasti

- razvitak pluralnog civilnog društva i aktivnog sudjelovanja svih društvenih grupa

- poticanje procesa pomirenja i zaštitu ljudskih prava

- poticanje održivog lokalnog razvitka

- jačanje znanja lokalne zajednice o procesima stabilizacije i pridruživanja

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno