Pretraga Sajta

image image image

Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, inicarala je obilježavanje Dana komšija / susjeda po prvi put u Bosni i Hercegovini. Grad Mostar i Gradsko vije?e podržali su inicijativu te je Grad Mostar postao prvi BiH grad koji je 26.05.2009. godine obilježio Dan komšija / susjeda.
Proslava je organizirana u dvije Mjesne zajednice, Podhum i Brankovac, uz u?eš?e gra?ana, predstavnika lokalne vlasti, gradona?elnika, predsjednika gradskog vije?a, službenika gradske administracije te vije?nika i politi?kih predstavnika gra?ana iz ovih gradskih podru?ja.

Osnovna ideja koju smo promovirali u skladu sa glavnim ciljem Dana komšija / susjeda, bila je druženje komšija / susjeda uz kafu i razgovor, te oživljavanje komšijskog duha i duha druženja, nekada tako jakog i važnog u našem gradu. Naime, grad Mostar je bio poznat po svom duhu i specifi?nom smislu za humor, koji je nažalost uglavnom izgubljen i zaboravljen tokom rata i turbulentnog politi?kog posljeratnog perioda.

Imaju?i u vidu jako tešku politi?ku i ekonomsku situaciju u našem gradu, ovaj doga?aj tako?e je bio prilika za gra?ane da se sretnu sa svojim politi?kim predstavnicima u neformalnoj atmosferi uz kafu, razgovor, muziku…Za njih ovo je bila prilika da razgovaraju o svojim svakodnevnim lokalnim problemima i o na?inu njihovog rješavanja uz podršku njihovih politi?kih predstavnika.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno