Pretraga Sajta

image image image

MAHLDENET

Aktivnosti 2004 - 2006.

Mare Hadriaticum Local Democracy Cross Border Network (MAHLDENET)


Prekogranična mreža lokalne demokratije, Mare Hadriaticum (MAHLDENET)-
Aktivnost V: Uspostavljanje nove LDA: put ka participativnom planiranju.

Cilj
Jačanje institucionalne saradnje među političkim, ekonomskim i socijalnim akterima uključenim u aktivnosti razvoja lokalne demokratije u prekograničnom području Jadranskog mora.

Pregled
Projekat Mahlde.net, vođen od strane italijanske regije Friuli Venezia-Giulia, nastoji ojačati jadransku prekograničnu saradnju, povremeno promovišući interakciju između ekonomskih i socijalnih aktera. Namjera je doprinijeti izgradnji Evrope građana putem aktivnosti razvoja teritorijalnih integracija, institucionalne izgradnje u zemljam Balkana, jačanja postojeće mreže i infrastrukture. Skraćenica Mahlde.net predstavlja MAre Hdriaticum (Jadransko more): mjesto spajanja i razmjene među zemljama i građanima Mediterana; Lokalnu Demokratiju: partnerstvo između loklanih vlasti i Agencija lokalne demokratije; prekogranična saradnje (NETworking): partnerska mreža preko granice Italije koja uključuje italijanske lokalne vlasti i realnost Balkana. Kao pilot aktivnost programa, aktivnost V na uspostavljanju agencije LDA Mostar, se podudarila sa inicijativom decentralizirane saradnje italijanske regije Puglia, koja trenutno podržava aktivnosti procesa participativnog planiranja kao i ekonomsku, kulturnu i druge vidove saradnje među dvjema Jadranskim obalama.

Rezultati Projekt u toku

Partneri Regija Puglia, ALDA

Trajanje Januar 2005. – mart 2007.

Lokacija Mostar i Hercegovačko-neretvanski Kanton (BiH), Regija Puglia (Italija)

Donator Program Evropske komisije “Interreg Transadriatic”

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno