Pretraga Sajta

image image image

19.09.2011. - Javno zagovaranje i lobiranje

LDA Mostar u sklopu projekta POPoWO organizirala je jednodnevni trening na temu Javno zagovaranje i lobiranje u prostorijama Lova?kog doma Ravno
Jednodnevni trening na temu Javno zagovaranje i lobiranje

Agencija Lokalne demokratije Mostar u sklopu projekta POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow) organizirala je jednodnevni trening na temu Javno zagovaranje i lobiranje u prostorijama Lova?kog doma Ravno, dana 19.09.2011. godine.

Trening je imao za cilj unaprijediti znanja o javnom zagovaranju i lobiranju za predstavnike Op?ina ?apljina, Ljubinje, Ravno i Trebinje, javnih institucija, te predstavnika nevladinih organizacija, udruenja lovaca i predstavnika poljoprivrednih zadruga.

Neke od tema koje su obra?ivane na treningu su:

ta je javno zagovaranje, elementi i dinamika procesa javnog zagovaranja, temelji strategije javnog zagovaranja, kako stvoriti i koristiti baze podataka , podizanje javne svijesti o pitanjima koja zagovarate , javno zagovaranje i mediji , lobiranje, umreavanje i koalicije.

Projekt POPoWO (People Organize Prevention of Water Overflow) je finansiran od strane Europske Unije.

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno