Pretraga Sajta

image image image

Partneri

Naši PARTNERI


Regija Puglia - Italija,
partner lider www.regione.puglia.it

Grad Kragujevac - Srbija,
www.kragujevac.rs
Grad Mostar - BiH,
partner doma?in
www.mostar.ba
Općina Vejle - Danska,
www.vejle.dk
Grad Monfalcone - Italija,
www.comune.monfalcone.go.it
NVO IPSIA - Italija,
www.ipsia.acli.it

Provincija Brindisi - Italija,
www.provincia.brindisi.it

 

Aktualni Projekti

CENTAR ZA ARHITEKTURU UMJETNOST I DIJALOG

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj...


REGIONALNA PLATFORMA MLADIH BALKANA

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana za jačanje uloge mladih u društvu...


Urbana Re-Generacija - URGENT

Podsticanje aktivnog građanstva i ko-kreiranja politika i usluga u lokalnim društvima...


INCOME PROGRAM

INnovating COworking Methods through Exchange (Inovativne metode poslovne suradnje putem razmjene)...


CARAVAN NEXT. Feed the Future: Art moving cities

Osnaživanje svake zajednice, dugotrajna društvena i kulturna transformacija...


Naši Partneri


Regione Puglia


Grad Mostar

LDA Izdvojeno